Vern mot trakassering og diskriminering: Del erfaringer og innspill

Mange grupper i samfunnet og på arbeidsplassen har et spesielt vern etter likestillings- og diskrimineringsloven. Det gjelder selvfølgelig også sjøfolk. Hvis du er en av dem eller er kaptein og leder for et mangfoldig mannskap, oppfordrer vi deg til å dele dine erfaringer i et viktig forskningsprosjekt.

Publisert 22.03.2024

SINTEF har har fått midler fra blant annet Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse (SNMK) og Sjøfartsdirektoratet for å gjennomføre et prosjekt som skal beskrive tiltak for en sikrere og mer inkluderende arbeidsplass på sjøen.

Les mer om prosjektet her. 

Sintef ønsker kontakt med deg som jobber til sjøs og tilhører en av gruppene som særskilt vernes av likestillings- og diskrimineringsloven pga. kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller alder og/eller er kaptein som leder en besetning med mangfoldig team bestående av
mennesker tilhørende ulike grupper som nevnt ovenfor.

De ønsker ønsker å intervjue deg om hvordan det er å jobbe i maritim næring, med fokus på arbeidsmiljø og sikkerhet. Gjennom intervjuene vil vi kunne få bedre innsikt i hvordan det er være en som er i mindretall om bord og hvilke tanker du har om hva som bidrar til et godt arbeidsmiljø og sikkerhet.

Nederst i artikkelen kan du lese mer om hvordan det foregår og hvordan du melder deg på.

Sikkerhet og arbeidsmiljø henger sammen

Sjøfolk som opplever å bli utsatt for trakassering vil ofte ha en høyere terskel for å varsle om sikkerhetsmessige utfordringer. Dette er en problemstilling NSOF har spilt inn blant annet til regjeringens arbeid med en maritim likestillingsstrategi.

- For NSOF er det viktig at inkluderings- og likestillingsarbeidet også tar for seg det vi kaller sekundære utfordringer, som arbeidsmiljø og sikkerheten om bord, sa avdelingsleder Trond Løfgren i NSOF da gruppen som skal jobbe med regjeringen om maritim likestillingsstrategi var samlet tidligere i år. 

Mer om våre innspill til maritim likestillingsstrategi. 


Hva går det ut på?

SINTEF ønsker å intervjue deg om hvordan det er å jobbe i maritim næring, med fokus på arbeidsmiljø og sikkerhet. Intervjuene vil bli gjennomført fortløpende våren 2024 på Teams, og varer typisk 1 time. De som intervjuer deg, vil være to forskere fra Likestillingssenteret KUN og/eller SINTEF.

Hva gjør dere med det jeg sier? 


SINTEF tar anonyme notater og det vil ikke bli tatt opp lyd.

Det skal utarbeides en rapport som oppsummerer 20-30 intervjuer og som ikke vil inneholde detaljer som kan identifisere deg. Notatene fra intervjuet vil ikke under noen omstendigheter bli delt med andre aktører.  Funnene skal bidra til å utarbeide tiltak for et sikrere arbeid på sjøen, med et ekstra fokus på grupper som kanskje ikke har fått like mye oppmerksomhet før.

Jeg er interessert i å bidra, hva gjør jeg?

Ta kontakt for å høre mer eller for å melde din interesse til:

Stine S. Kilskar stine.s.kilskar@sintef.no / +47 93882767 eller

Minela Kosuta minela.kosuta@kun.no / +47 12334567

Oppdateringer

Aktuelt