Samarbeid for å sette likestillingsstrategi ut i livet.

Regjeringen la i juni 2023 fram sin likestillingsstrategi for maritim næring. I denne ble det identifisert fire innsatsområder: rekruttering og rollemodeller, et arbeidsmiljø for alle, et arbeidsliv fritt for trakassering og en tilpasset arbeidsplass. For å få målbare og konkrete resultater av likestillingsstrategien, har regjeringen bedt om at alle involverte parter forplikter seg gjennom en samarbeidserklæring. Denne skal beskrive hvordan myndigheter, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, leverandørindustrien og berørte etater og organisasjoner forplikter seg til å samarbeide om likestillingsarbeidet i næringen.

Publisert 12.02.2024
Trond L 2023

Trond Løfgren

Avdelingsleder

Hilde

Hilde A. Brubakk

Avdelingsleder

Erklæringen skal beskrive hvordan myndigheter, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, leverandørindustrien og berørte etater og organisasjoner forplikter seg til å samarbeide om likestillingsarbeidet i næringen. Første møte i gruppen som skal lage samarbeidserklæringen ble holdt 12. februar og ble ledet av fiskeri- og havminister Cecilie Terese Myrseth. Fra NSOF deltar avdelingslederne Trond Løfgren og Hilde Brubakk i arbeidet.

- Vi håper denne erklæringen fører til et varig samarbeid i næringen knyttet all form for likestilling og mangfold, sa Trond Løfgren under møtet. Han understreket at for NSOF er det viktig at likestillingsarbeidet også tar for seg det han kalte sekundære utfordringer, som arbeidsmiljø og sikkerheten om bord. -Sjøfolk som opplever å bli utsatt for trakassering vil ofte ha en høyere terskel for å varsle om sikkerhetsmessige utfordringer, sa Løfgren.

Oppdateringer

Aktuelt