IFSMA ber kontrollører vente​

Den internasjonale skipsførerføderasjonen IFSMA foreslår at PSC-offiserer venter minst seks timer  etter at et skip har ankommet havn før de gjennomfører inspeksjoner. Dette vil gi mannskapet nødvendig hvile og forbedre sikkerheten og profesjonaliteten under inspeksjonene.

Publisert 02.05.2024
Hans

Hans Sande

Administrerende direktør

17. april 2024 sendte kaptein Hans Sande, president i International Federation of Shipmasters' Associations (IFSMA), et brev til Luc Smulders, generalsekretær for Paris Memorandum of Understanding on Port State Control (Paris MOU).

I brevet gratulerer han Paris MOU med deres bidrag til sikkerhet til sjøs, forebygging av forurensning, samt forbedring av leve- og arbeidsforhold ombord på skip siden avtalen trådte i kraft 1. juli 1982.

The Paris Memorandum of Understanding on Port State Control er avtale mellom 28 havnestatsmyndigheter om å harmonisere og forbedre havnestatskontroller.

Sande tar i sitt brev opp bekymringer fra skipsførere angående besøk fra havnestatskontrollører (PSC-offiserer). Spesielt gjelder det deres tendens til å inspisere skip straks etter ankomst i havn, ofte før skipets agent har gått ombord. Slike tidlige inspeksjoner, som også kan inkludere sikkerhetsøvelser som å forlate skipet og sjøsetting av livbåter, fører ofte til brudd på sjøfolks hviletidsbestemmelser (MLC 2006). Dette kan sette sikkerheten i fare da mannskapet ofte er trøtt etter ankomst.

IFSMA foreslår derfor at PSC-offiserer venter minst seks timer etter at skipet har ankommet før de gjennomfører inspeksjoner. Dette vil gi mannskapet nødvendig hvile og forbedre sikkerheten og profesjonaliteten under inspeksjonene.

IFSMA håper på en positiv tilbakemelding og ser frem til svar fra Paris MOU.

Dette er Paris MOU

The Paris Memorandum of Understanding on Port State Control er avtale mellom 28 havnestatsmyndigheter om å harmonisere og forbedre havnestatskontroller.

Les mer her

Oppdateringer

Aktuelt