Regjering likestillingsstrat

Samarbeidserklæring om likestilling i maritim næring

Det partssammensatte samarbeidet som ble nedsatt etter regjeringen i juni 2023 fremmet sin Likestillingsstrategi for maritim næring, fortsatte denne uken sitt arbeid. På arbeidsmøtet denne uken var NSOF representert ved avdelingsleder Trond Løfgren.

Publisert 05.04.2024
Trond L 2023

Trond Løfgren

Avdelingsleder

– Tema denne gangen var rekruttering og rollemodeller, forteller Løfgren.

– Dette er ett av fire innsatsområder som regjeringen har definert. De øvrige er «Et arbeidsmiljø for alle», «Et arbeidsliv fritt for trakassering» og «En tilpasset arbeidsplass».

Alle områdene vil bli fulgt opp med egne arbeidsmøter frem mot sommeren.

Oppdateringer

Aktuelt