Ansettelse

Regler om ansettelse finnes både i tariffavtalen og lovverket. En ryddig, skriftlig avtale som du har lest godt er det viktigste når du får en ny jobb eller bytter jobb.

Skipsarbeidsloven

Skipsarbeidsloven gir deg rett til en skriftlig ansettelsesavtale og regulerer blant annet midlertidige ansettelser, prøvetid og fortrinnsrett.

Ansettelsesavtalen

Avtalen skal inneholde opplysninger av vesentlig betydning for arbeidsforhold, som f.eks. lønn/hyre og fra hvilken dato hyren løper, hvilken overenskomst som gjelder, prøvetid, tidsavgrensning hvis midlertidig stilling (gjelder også for vikariater), gjensidig oppsigelsesfrist, osv. Skriftlig arbeidsavtale skal foreligge snarest mulig og senest ved tiltredes om bord. Arbeidstaker har rett til å la seg bistå av tillitsvalgt ved utarbeidelse og ved endring av arbeidsavtalen. Prøvetiden kan være inntil seks måneder.

Tariffavtalen

Tariffavtalen kan ha utfyllende regler om ansettelse, lønn ved tiltredelse etc. Det skal stå i ansettelsesavtalen hvilken tariffavtale som regulerer stillingen man er ansatt i, helt uavhengig av om man er medlem i et forbund eller ei. På den måten blir det som er avtalt mellom NSOF og arbeidsgiverorganisasjonen om rettigheter, lønnsberegning etc. forpliktende mellom arbeidsgiver og hver enkelt ansatt.  

Kontrakt

Visste du at

Minst én gang per år skal arbeidsgiver drøfte bruken av midlertidige ansettelser med de tillitsvalgte.

Arbeidstakeren har rett til å la seg bistå av en tillitsvalgt eller annen representant både ved utarbeidelse av og ved endringer i arbeidsavtalen.

Mer om ansettelse og ny jobb

Greit å vite når du bytter jobb eller er nyansatt. 

Spør oss om ansettelse

Sjekk tariffavtalen eller spør oss hvis du er usikker på hvilke betingelser som gjelder i stillingen du har ønsker eller har akseptert. 

Oppdateringer

Aktuelt