DSO des23

DSO diskuterte trakassering

Trakassering var hovedsak da DSO-klubbene inviterte til konferanse i Maritimt Hus torsdag og fredag.

Publisert 01.12.2023
Erling 2023

Erling Fasting

Seniorrådgiver

Gjennomgang av nye innleieregler var likevel første post på programmet. Advokat Knut Walle-Hansen orienterte.

Deretter var det klart for Østlandsforskning som presenterte funnene i sin rapport om trakassering i arbeidslivet.

Rådgiver Thea Gabrielsen fra Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) fulgte opp med å stille spørsmålene: Hva er trakassering? Hvordan kan det forebygges?

Etter de innledende foredragene var det tid for gruppearbeid med utgangspunkt i konkrete saker, som spente fra relativt uskyldige hendelser til alvorlig trakassering basert på blant annet alder, politisk overbevisning og kjønn og seksuell legning.

Fredagens konferanse ble innledet av avdelingsleder for sjøsikkerhet Morten Kveim. Han orienterte hovedsakelig om arbeidet i Sikkehetsforum, men tok også opp saker Helikopterutvalget er opptatt av.

Konferansen ble avsluttet med tillitsvalgtes time fra kl. 12-13.

Oppdateringer

Aktuelt