Rodehavet

Enige om at fratredelserett skal gjelde

I lys av den kritiske situasjonen i det sørlige Rødehavet har i dag Sjøfartsdirektoratet, Sjøoffisersforbundet, Sjømannsforbundet, Maskinistforbundet og Norges Rederiforbund et avklaringsmøte rundt spørsmål om fratredelsesrett for sjøfolk. Rederiene bes nå å informere sine ansatte om deres rettigheter knyttet til fratredelsesretten.

Publisert 20.12.2023
Hans

Hans Sande

Administrerende direktør

-Møte kom i stand på initiativ fra forbundene og rederiforbundet og var veldig konstruktivt og nyttig. Dette viser styrken i trepartssamarbeidet som vi har, sier sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide.

Partene er enige om at skipsarbeiderlovens paragraf 9-5 (1) bokstav d, knyttet fratredelsesrett, er gjeldende for den sørlige delen av Rødehavet slik situasjonen er nå.

«Den som har sitt arbeid om bord, har rett til å fratre dersom: …d: det foreligger krig eller krigslignende forhold i farvann der skipet skal seile eller i havn som skipet er bestemt for,»

«(2) Fratreden kan skje før avreise fra havn eller i første havn skipet anløper etter at vedkommende ble kjent med forholdet.»

Regelverket hensyntar ikke like tydelig et skip som underveis på en reise passerer et område med en krigslignende tilstand. I tilfelle rundt situasjonen i det sørlige Rødehavet, har området en utstrekning på ca. 300 nautiske mil. I disse tilfelle må rederiet i samråd med kaptein og besetningen diskutere hvilke tiltak som er mulig å iverksette.

Partene vil jobbe sammen for å finne frem til håndterbare løsninger dersom det skulle komme situasjoner som tilsier et behov for dette.

Oppdateringer

Aktuelt