Livsforsikring

Livsforsikring er inkludert for yrkesaktive medlemmer. Hos oss har du en langt bedre livsforsikring enn i mange andre fagforbund. Du er livsforsikret for 150 000 kroner ut året du fyller 66.

Forsikringen dekker dødsfall som følge av sykdom eller ulykke, og du er dekket ut året du fyller 66.

Ved utbetaling av erstatning under dødsfalldekningen gjelder følgende rekkefølge:
1. Ektefelle/samboer
2. Livsarvinger
3. Testamentarvinger
4. Arvinger etter loven

For medlemmer over 66 som ikke er omfattet av denne forsikringen, yter Norsk Sjøoffisersforbunds stønadsfond en enkel stønad ved dødsfall. Studenter/juniormedlemmer/kadetter er ikke omfattet av denne livsforsikringen.

Vilkårene og mer informasjon finner du her

Sjøoffiserens forsikringskontor

Forsikringsrådgiverne på Sjøoffiserenes forsikringskontor svarer deg om den inkluderte gruppelivsforsikringen og andre valgfrie forsikringer. De kan også hjelpe deg hvis du ønsker å utvide forsikringen din. 

Mer om medlemsforsikringer

Sett deg godt inn i hva som er inkludert i medlemskapet og hvilke fordeler du kan velge å bruke. Da har du mye mer igjen for å være medlem.

Oppdateringer