Maritim likestillingsstrategi

En ny maritim likestillingsstrategi skal legge til rette for at næringen tiltrekker seg arbeidskraft, også blant kvinner. Strategien tar for seg alt fra lovverk, tilsyn, holdninger, trakassering, tilpasning av utstyr, den praktiske utformingen av arbeidsplassen, arbeidsvilkår og betingelser.

Om likestilling i maritim næring

I Regjeringens likestillingsstrategi er det en god beskrivelse av hvordan det står til med likestillingen i maritim næring i dag. 

Oppdateringer

Aktuelt