Valgte forhandlingsutvalg for å ta kravene videre

NSOF arrangerte i slutten av mars fire tariffkonferanser samtidig. Tariffkonferansene omfattet medlemmer som seiler på overenskomstene til NHO Sjøfart, Sjømat Norge og Kystrederiene, samt Norges Rederiforbunds overenskomst for passasjerskip i kystfart.

Publisert 22.03.2024

- Vi er nå godt rustet for kommende hovedoppgjør, sier administrerende direktør Hans Sande, før han legger til:

NSOF krever økt kjøpekraft for alle medlemmer. Dette er ikke bare en økonomisk betingelse, men også et grunnlag for videre utvikling av sosiale reformer i våre overenskomster som vil åpne for et mer familie og livsløporientert fokus

Tariffkonferansene ble arrangert i samarbeid med Det norske maskinistforbund. Tariffkonferansen for NOR (offshore, utenriksferger) og NIS (deepsea) finner sted 12.-13. juni.

Les også: Viktige tariffinnspill fra innenriks, nærskipsfart og akvashipping

Forhandlingsutvalgene tar forberedelsene videre

I tillegg til gjennomgang av krav og prioriteringer av kravene ble det også valgt forhandlingsutvalg for de enkelte fartsområdene. Oppgaven til utvalgene som nå er valgt er å finslipe kravlisten og legge taktikken for de kommende oppgjørene.  

Økt kjøpekraft er krav nummer én. Hvilke andre forbedringer og krav som blir prioritert vil være forskjellig fra tariffområde for tariffområde. Mer informasjon om hva NSOF krever før de ulike oppgjørene kommer når oppgjørene nærmer seg og forhandlingsutvalgene har startet sine forberedelser. 

Forhandlingsutvalgene 2024

Oppdateringer

Aktuelt