Avslutning av medlemskap

Vurderer du å avslutte ditt medlemskap i NSOF? Les dette først.

Disse rettighetene opphører ved utmelding 

  • Rett til bistand fra NSOFs tillitsvalgt i rederiet 
  • Rett til rådgivning og advokathjelp fra NSOF. 
  • Rett til streikebidrag ved konflikt
  • Stemmerett i uravstemminger om tariffoppgjør, lokale forhandlinger etc. (Er du ansatt i stilling omfattet av en tariffavtale NSOF er part i, må du være medlem av NSOF for å ha stemmerett og innflytelse.)
  • Rett til deltakelse i valg av tillitsvalgt 

Kontingent

  • Medlemskap og kontingent løper per påbegynte måned. Hvis du har ubetalt kontingent ved utmelding, får du et krav/purring på dette etter utmeldingen.
  • Hvis du trekkes kontingent gjennom arbeidsgiver på utmeldingstidspunktet, må du selv kontakte din lønnsutbetaler for å reservere deg mot videre trekk.

Forsikringer

  • Din inkluderte innboforsikring opphører. Du får også egen bekreftelse fra LOfavør om dette - sørg for at du ikke er uforsikret! 
  • Din inkluderte livsforsikring opphører ved utmeldingsdato (gjelder yrkesaktivt medlemskap)
  • Andre forsikringer du har tegnet med medlemsrabatter, løper ut forsikringsperioden.

Overgang til annet forbund
Husk at du kan miste både stemmerett og innflytelse i tariffoppgjør, streikebidrag og viktige forsikringer hvis du bytter til et annet forbund. Sjekk nøye hva du har og hva du får!

For å avslutte medlemskapet ditt, må du gå til "min side."

Sjekk om du kan og bør beholde medlemskapet ditt

Pensjonist?
Du trenger ikke melde deg ut! Har du vært medlem i fem år, kan du få pensjonistmedlemskap til redusert pris.

Gått på land/sluttet til sjøs?
Du trenger ikke melde deg ut! Alle som har eller har hatt et maritimt sertifikat og jobber i maritim næring, kan stå videre som yrkesaktivt medlem i Norsk Sjøoffisersforbund med alle rettigheter og fordeler. Les mer her.

Syk, permittert eller arbeidsledig?
Det er ekstra viktig å være medlem når du er midlertidig uten jobb! Sjekk om du kvalifiserer til medlemskap med redusert kontingent.

Jobber du ikke lenger i maritim næring?
Vi anbefaler at du melder overgang til det fagforbundet som har avtalerett der du jobber nå. Velger du et LO-forbund får du med deg innboforsikringen din og alle LOfavør-fordelene dine over.

Endring av medlemskap

Greit å vite for deg som vurderer å avslutte ditt medlemskap

Oppdateringer

Aktuelt