Arbeidsledig eller permittert

Hvis du er blir permittert eller er midlertidig uten jobb på grunn av arbeidsledighet bør du søke om yrkesaktivt medlemskap med midlertidig redusert kontingent. Da beholder du alle rettigheter i NSOF til en lavere pris i en periode på inntil to år.

Når du er uten jobb

Mer om endring av medlemskap

Nyttig om medlemskap for deg som står uten jobb

Oppdateringer

Aktuelt