Medlemskap under foreldrepermisjon

Du bør beholde ditt medlemskap i NSOF mens du er i foreldrepermisjonen eller andre omsorgspermisjoner. Da er du sikret innflytelse på arbeidsplassen mens du er borte og du kan få hjelp og juridisk bistand hvis du er usikker på hva du har rett på i forbindelse med permisjonen din.

Så lenge man får full lønn eller foreldrepenger gjennom NAV, kvalifiserer man ikke etter NSOFs vedtekter til redusert kontingent (betydelig redusert inntekt). Bare hvis du etter folketrygdloven "ikke har rett på ordinære sykelønns eller svangerskaps-/fødselspenger» kan du søke om redusert kontingent fra NSOF under permisjonen.

Når du skal i foreldrepermisjon

Sjekk at du er oppdatert på reglene for foreldrepermisjon etc. for sjøfolk

Sørg for at arbeidsgiver trekker deg kontingent til NSOF også under permisjonen. 

Endre ønsket betalingsmåte til faktura hvis det er måneder du ikke får lønn via arbeidsgiver eller du mottar stønad direkte fra NAV:

Spør oss om det du lurer på!

Mer om endring av medlemskap

Nyttig for deg som er i permisjon

Oppdateringer

Aktuelt