Hvis du blir syk

Så lenge du får sykepenger fra arbeidsgiver eller NAV, bør du beholde vanlig medlemskap i NSOF. Da beholder du alle rettigheter og forsikringer.

Du betaler ordinær kontingent for ditt medlemskap i NSOF så lenge du har lønn via arbeidsgiver eller sykepenger fra NAV.  Først når du ikke lenger får sykepenger, men f.eks. arbeidsavklaringspenger eller andre stønader fra NAV, kan du søke om redusert kontingent.

Husk å gi oss beskjed hvis arbeidsgiver stopper trekk over lønn mens du er syk. 

Når du blir syk eller ufør

Sørg for at arbeidsgiver eller NAV trekker din medlemskontingent under hele sykeperioden eller endre betalingsmåte til faktura. 

Sjekk om du kan få redusert kontingent. 

Mer om medlemskap ved sykdom

Nyttig om medlemskap for deg som blir syk.

Oppdateringer

Aktuelt