Helseattest, yrkesskade og lisenstap

Hvis helsa svikter og du ikke får fornyet helseattesten, kan du ha krav på erstatning.

Trygghetsforsikring

Når jobben din er regulert av en av NSOFs tariffavtaler, er en god trygghetsforsikring inkludert. Dette er ordninger NSOF og har forhandlet fram over mange år, og som stadig blir bedre. Trygghetsforsikring er samlebetegnelsen på ulykkesforsikring, forsikring mot yrkessykdom og tap av helseattest/lisenstapforsikring.

Helseattest

Hvis du får avslag på helseattest eller begrenset helseerklæring fra sjømannslege, har du rett til å klage. Klagefristen er tre uker og du må klage direkte til sjømannslegen. Hvis sjømannslegen avviser en klage på et vedtak om udyktighet eller begrenset helseerklæring, skal sjømannslegen sende klagen videre til Sjøfartsdirektoratet for behandling i en fagnemnd. Fagnemnda har tre medlemmer; en lege som er fagnemndas leder, en representant fra fagforbundet som organiserer den aktuelle gruppen, og en representant fra Sjøfartsdirektoratet.

Les mer om klage på vedtak om helseerklæring her.

Vanlige spørsmål om sykdom og helsserklæring

Ingen sykdomshistorier er like, så du må alltid sjekke grundig hvilke rettigheter du har og hvordan du skal forholde deg. 

Spør oss


Erling Fasting er NSOF ekspert på blant annet yrkesskade. Morten Kveim kan alt om sjømannsleger helseattest. 

Alle NSOFs rådgivere kan bistå deg med å finne ut hvordan du skal forholde deg når helsa svikter.

e-post: tariff@nsof.no |  telefon 22 00 55 00Erling 2023

Erling Fasting

Seniorrådgiver

Jurist, saksbehandling/tariff, rådgivning, forhandling, etc.

Tlf: 22005500

E-post: tariff@nsof.no
Morten 2023

Morten Kveim

Avdelingsleder sjøsikkerhet og utdanning

Sjøsikkerhet, regelverksutvikling, maritim utdanning og rekruttering.

Oppdateringer

Aktuelt