Trygghet i hverdagen

Programerklæring 2022-2024 - Kapittel 11

Å være medlem av Norsk Sjøoffisersforbund skal gi merverdi og trygghet også utenfor arbeidsplassen.

Kurs og kompetanse som medlemsfordel

Norsk Sjøoffisersforbund skal ha aktiviteter og kurstilbud målrettet mot aktuelle behov i utvalgte segmenter og medlemsgrupperinger. Vi skal tilby arenaer der medlemmene kan opprettholde og videreutvikle fagkunnskap, sosiale nettverk og yrkesstolthet.

Bredt forsikringstilbud og gode avtaler

Gjennom LO favør, Sjøoffiserenes forsikringskontor og Sjøoffiserenes ferieboligutleie skal Norsk Sjøoffisersforbund gi tilgang til fordeler og avtaler som gir den enkelte økt trygghet og forutsigbarhet knyttet til hus og hjem, bank, ferie/fritid og juridisk rådgivning.

Norsk Sjøoffisersforbund vil

  • tilby relevante fagkurs og konferanser
  • ha Sjøoffiserskonferansen og Ungdomskonferansen som sine viktigste møteplasser for medlemmene
  • ha et bredt forsikringstilbud med stor grad av frivillighet
  • oppfordre alle medlemmer til å bruke de goder og fordeler som ligger i LOfavør

Oppdateringer

Aktuelt