En sterk og fremtidsrettet organisasjon

Programerklæring 2022-2024 - Kapittel 10

Norsk Sjøoffisersforbund er og skal forbli en åpen, demokratisk og tilgjengelig organisasjon med lojale og interesserte medlemmer.

Norsk Sjøoffisersforbund skal ha legitimitet og innflytelse i kraft av å representere en stor og økende andel av norske sjøoffiserer.

Norsk Sjøoffisersforbund skal samarbeide med organisasjoner som har nær tilknytning til sjømannsyrket for å samordne ressurser til det beste for medlemmene, og for å bygge en sterkest mulig organisasjon for fremtidige generasjoner av sjøfolk.

Forbundets skal bruke sin hovedorganisasjonstilknytning for å gi medlemmene økt innflytelse i viktige saker.

Norsk Sjøoffisersforbund vil

  • jobbe for en høy organisasjonsgrad slik at våre meninger reflekterer et bredt spekter av ledende maritimt personell.
  • styrke medlemmene og organisasjonen gjennom å være representert i relevante organer og utvalg , herunder;
  • jobbe for bedre vilkår for norske sjøfolk i LOs Maritime utvalg.
  • jobbe for økt sikkerhet og forvaltning av ressurser på norsk sokkel og å opprettholde eksisterende og nye arbeidsplasser gjennom LOs Olje- og gassutvalg.
  • jobbe for å sikre en fremtidsrettet og bærekraftig maritim næring gjennom Maritimt Forum.
  • jobbe for HMS gjennom deltakelse i IFSMA, IMO og ITF

Oppdateringer

Aktuelt