Ti omkom på næringsfartøy i fjor – målet er null

Sjøfartsdirektoratets statistikk viser at ti personer omkom på næringsfartøy i 2023, opp fra syv i 2022. Det er ti for mye, og NSOF bidrar aktivt i arbeidet med å få tallet ned mot null.

Publisert 12.04.2024
Morten 2023

Morten Kveim

Avdelingsleder sjøsikkerhet og utdanning

En økning på over 40 prosent viser at næringen fortsatt har stort forbedringspotensial. Vi håper at arbeidet med nullvisjonen kan bidra til bedring, sier avdelingsleder for sjøsikkerhet, Morten Kveim.

Tirsdag 9. april samlet Sjøfartsdirektoratet interesserte fra næringen til en fagdag hos NHO for å diskutere mulige tiltak rettet mot ferge- og hurtigbåtflåten i forbindelse med «nullvisjonsprosjektet». Tilsvarende fagdager vil gjennomføres for andre segmenter.

Tiltak i september

Statistikk over ulykker og hendelser ble gjennomgått, og den viste at situasjonen på disse fartøyene er ganske bra. Likevel er det rom for forbedring –­ det er alltid en viss risiko forbundet med skipsfart. Konsulentselskapet Safetec og Sjøfartsdirektoratet vil behandle innspillene som kom, og planen er å legge frem en liste over tiltak under Maritim uke i september.

Fra vår side har vi blant annet spilt inn at ny teknologi må tas inn med tilstrekkelig redundans, at gamle ferger uten krav til skadestabilitet tas ut av drift, og at to- og trepartssamarbeidet i bransjen bør forbedres, forteller Kveim.

Oppdateringer

Aktuelt