Mye å gripe fatt i for LOs helikopterutvalg

Avdelingsleder Morten Kveim er NSOFs representant i LOs helikopterutvalg. Utvalget hadde møte i Stavanger torsdag.

Publisert 04.12.2023
Morten 2023

Morten Kveim

Avdelingsleder sjøsikkerhet og utdanning

Kveim trekker fram følgende punkter som de viktigste temaene som var oppe til diskusjon:

  • Det blir fortsatt rapportert om noe dronevirksomhet, men klart mindre enn i fjor høst, da det økte kraftig rundt tiden for Nordstream I og II.
  • Fortsatt mangel på deler til Sikorsky S-92 (helikopteret som brukes til all persontransport på norsk sokkel), men foreløpig har man klart å holde hjulene i gang. Mulig at det kan bli litt verre i starten av 2024, men man venter at situasjonen er mye bedre i slutten av 2024.
  • Fortsatt ingen endelig avklaring om fremtiden til nødpustesystem på helikoptrene. Dagens system brukes med dispensasjon fra det internasjonale regelverket, men det sees på ulike løsninger for fremtiden. Det er håp om avklaring fra Luftfartstilsynet før jul.
  • Det har tidligere være bekymring for om EU-regelverk skulle gjøres gjeldene for offshore-helikoptre, men det ble avklart at siden EØS-avtalen ikke gjelder på sokkelen skulle nasjonalt regelverk gjelde. Det er nå bekymring for at dette rokkes ved, og det vil bli fulgt opp både av administrasjonen og politisk fremover.

Oppdateringer

Aktuelt