Hvem kan bli medlem

I Norsk Sjøoffisersforbund er du velkommen uansett stilling og fartsområde! De eneste kravene er at du har eller har hatt et maritimt sertifikat, og at du jobber i maritim sektor.

Vi samler seilende sjøfolk

Norsk Sjøoffisersforbund samler seilende sjøfolk fra alle deler av skipsfarten. Vi har et tilbud til deg enten du jobber world-wide eller helt lokalt, og enten du er båtfører for et lite fartøy eller skipsfører og leder for et stort mannskap.

Landansatt i maritim sektor
Du behøver ikke seile for å være med – du er hjertelig velkommen også om du har en landstilling i maritim næring. Men du må ha eller ha hatt et maritimt sertifikat.

Med og uten tariffavtale
Vi har over 50 tariffavtaler og forhandler både med alle de store arbeidstakerorganisasjonene og med enkeltrederier. Men du behøver ikke være ansatt på en av NSOFs tariffavtaler for å være medlem. Stadig flere norske sjøfolk i utenlandske rederier, i individuelt lønnede stillinger, selvstendig næringsdrivende etc., velger NSOF. Vi hjelper deg uansett!

Studenter og kadetter
Hvis du studerer ved en maritim fag- eller høyskole eller er kadett, kan du bli juniormedlem.

Mer om medlemskap

Vanlige spørsmål om medlemskap i NSOF

Usikker på om du er medlem?

Trekkes du fagforeningsavgift gjennom arbeidsgiver, men har ikke fått medlemskort fra Norsk Sjøoffisersforbund? Da har du antakelig ikke tegnet deg (meldt deg inn) som fullt, forsikret medlem. Når rederiet starter trekk av tariffavgift, har man samme rett til juridisk bistand, rådgivning etc knyttet til arbeidsforholdet som faste medlemmer så lenge man er ansatt i hht tariffavtale NSOF er part i, men man må selv oppgradere til personlig, forsikret medlemskap. 

Kontakt oss for å sjekke din medlemskapsstatus eller fyll ut innmeldingsskjema for å oppgradere til personlig, forsikret medlemskap. 

NSOF medlemskap- og kontingent

Marie og hennes kolleger i medlemsavdelingen hjelper deg med det du lurer på om medlemskap og betaling.

Oppdateringer

Aktuelt