Medlemskap for ansatte i havbruksnæringen

Jobbene i havbruksnæringen er svært varierte og ansatte er tilsluttet mange ulike fagforbund. Hvis du har et maritimt sertifikat (D6 eller over) og jobben din helt eller delvis går ut på å føre båt, er Norsk Sjøoffisersforbund forbundet for deg.

For alle båter som brukes i næringsvirksomhet er det mange og strenge krav både til de som drifter båten og til de som jobber om bord. Du som har sertifikat har et særlig ansvar blant annet til å bidra til skipssikkerhet og sikkerhetsstyring, hindre forurensning og sørge for trygge arbeidsforhold om bord. 

Velg riktig forbund

Nyttig å vite om fagorganisering, medlemskap og medlemsfordeler for deg som jobber i havbruksnæringen. 

Avtale og tillitsvalgt

Norsk Sjøoffisersforbund har tariffavtale for ansatte på service- og flerbruksbåter i rederier tilknyttet Kystrederiene og Sjømat Norge. Kontakt oss hvis disse avtalene ikke brukes lokalt hos deg, så hjelper vi deg videre.  Når avtale er på plass, har dere rett på forhandlinger og tillitsvalgt. 

Dette gjør NSOF

NSOF jobber for at du som er i en jobb som krever et maritimt sertifikat har

  • ryddige forhold og klare avtaler.
  • betalt for ansvaret du har om bord.
  • en trygg arbeidshverdag, en arbeidsplass med god sikkerhetskultur og nulltoleranse for ulykker.
  • tilstrekkelig opplæring og kunnskap om navigering, planlegging, sikkerhet, fartøy og utstyr.

Kontakt Rune

Rune Solberg jobber spesielt for medlemmer og sjøfolk i havbruk og akvashipping. Ta kontakt hvis det er noe du lurer på eller hvis du ønsker besøk om bord.

Oppdateringer

Aktuelt