Stemmeseddel og styrevalg 2024

I Norsk Sjøoffisersforbund avgjøres alle vedtektsendringer i uravstemning blant medlemmene. Alle har stemmerett i styrevalg og møterett på landsmøtet.

Oppdateringer

Aktuelt