Kandidater til styreverv

Har du kolleger eller bekjente du mener kan gjøre en god jobb som styremedlem i Norsk Sjøoffisersforbund? Tips valgkomiteen!

Publisert 26.03.2024

I NSOFs styre sitter 14 medlemmer. Alle som er yrkesaktive og medlem av forbundet kan velges til styret. Valgkomiteen i Norsk Sjøoffisersforbund vil gjerne ha dine innspill til mulige nye styremedlemmer før valget i 2024. 

Du, alene eller sammen med kolleger, kan foreslå så mange kandidater du vil. Du må begrunne forslaget, og du bør spørre de du foreslår om de er villige til å ta et verv som styrerepresentant. Du kan foreslå kolleger som jobber i andre områder enn deg selv.  Valgkomiteen vurderer alle forslag som sendes inn og skal vektlegge en variert sammensetning av kjønn, alder, stilling og tariffområde når de nominerer. 

Valgkomiteen er valgt av landsmøtet og har som oppgave å finne gode kandidater til de åpne styreplassene. I år skal det velges 7 nye styremedlemmer og flere varamedlemmer.

De kandidatene valgkomiteen nominerer settes på stemmeseddelen. Invitasjon til å stemme i valget får du på e-post i juni. Da kan du stemme på én eller flere av kandidatene som er innstilt. Resultatet av valget kunngjøres på landsmøtet i Alta 11. september.

Oppdateringer

Aktuelt