Valgkomiteen 2022-2024

Valgkomiteen skal bestå av minst 15 personer, som representerer alle valgsegmenter og distrikter, valgt av landsmøtet etter forslag fra styret.

Valgkomiteene skal foreslå kandidater fra de segmenter det skal velges representanter fra, forholdsmessig etter antall åpne styreplasser. Ved innstilling av styrekandidater skal valgkomiteen vektlegge variert sammensetning av kandidater ut fra kjønn, alder, stilling, distrikt og tariffområde. Dette er regulert i vedtektene. 

Alle medlemmer av valgkomiteen deltar i arbeidet med å innstille kandidater fra samtlige segmenter.

Valgkomiteen gjør sitt arbeid på våren annethvert år. De må være ferdige med sin innstilling innen juni, slik at valget kan sendes ut til alle medlemmer minst to måneder før landsmøtet i september.

Valgkomiteen 2022-2024

Navn

Arbeidsgiver

*Arbeidsgiver og segment som er oppgitt er de hver enkelt var tilknyttet da de ble valgt til valgkomiteen i 2020 eller 2022.

Valgsegment

Periode

Johnny Hansen

Ulvan Personal*

Nærskipsfart

2020-2024

Asbjørn Inge Thomassen

Redningsselskapet

Skyss, tilbringer og berging

2020-2024

Terje Bergesen

Boreal Sjø AS

Ferge- og lokalfart

2022-2026

Petter Reichert Santi

Buksér og Berging AS

Skyss, tilbringer og berging

2022-2026

Odd-Gunnar Kvalsvik

Nordmani

Nærskipsfart

2020-2024

Hans Petter Henriksen

Seløy Undervannsservice

Annet

2020-2024

Øystein Osvoll

Forsvaret

Annet

2022-2026

Atle Olav Trollebø

Fjord 1

Ferge- og lokalfart

2020-2024

Tore Årland

Norled

Ferge- og lokalfart

2022-2026

Sigmund Jo Landa

Solstad

Offshore

2022-2026

Kim Andé Eikenes

Fjord1

Ferge- og lokalfart

2020-2024

Jarle Fossan Medalen

Akofs Offshore

Offshore/Rigg

2020-2024

Peder-André Søvdsnes

Island Offshore

Offshore/Rigg

2022-2026

Børre Lindanger

Eidesvik

Offshore

2022-2026

Charlotte Høijord Johansen

Hurtigruten

Passasjerfartøy

2020-2024

Stig F. Olaisen

Bastø Fosen

Ferge- og lokalfart

2022-2026

Knut Arne Boge

Seatrans

Deepsea

2022-2024


Gyrid Angelsen og Rune Solberg er også valgt av landsmøtet til valgkomiteene, men deltar ikke i komiteen da de p.t. har henholdsvis verv i styret og engasjement i administrasjonen. 

Henvendelser til valgkomiteen kan sendes via administrasjonen: oslo@sjooff.no

Oppdateringer

Aktuelt