Rekordoppslutning

Norsk Sjøoffisersforbund har ikke hatt så mange yrkesaktive medlemmer på 20 år. Ca. 5 300 sjøfolk og tidligere sjøfolk har nå et ordinært medlemskap i Norsk Sjøoffisersforbund. I tillegg står over to tusen pensjonister og studenter som medlem.

Publisert 25.11.2022
Hilde

Hilde A. Brubakk

Avdelingsleder

Flere yrkesaktive medlemmer

De fleste ordinære medlemmer er seilende offiserer, men også en del som nå bruker sin maritime kompetanse i land står som medlem av NSOF. For tiden er det stor etterspørsel etter sjøfolk og vi er glade for at de aller fleste navigatører og stadig flere andre offiserer velger medlemskap hos oss når de seiler, sier avdelingsleder Hilde Brubakk i NSOF. Men hun legger til at medlemstallet ikke svinger i takt med sysselsettingen og konjunkturene. Også i dårlige tider ser vi medlemsvekst. Statistikken vår viser at mange kommer tilbake til forbundet eller melder seg inn for første gang når arbeidsmarkedet er trangere. Når arbeidsplassene er mindre trygge blir fagforeningsmedlemskap ekstra viktig for mange.

Færre pensjonister

Gjennom tjue år har totalt antall medlemmer i NSOF vært relativt stabilt. Mellom sju og åtte tusen medlemmer har vært tilknyttet forbundet helt siden 2000-tallet. Den store endringen fra 2002 til i dag, er at en mye større andel av medlemmene er i jobb. For ti år siden var over to tusen av medlemmene ikke i jobb til sjøs. I dag er tallet under 1 500.

Årsaken kan være at stadig flere sjøfolk jobber i andre sektorer i land de siste årene før de blir pensjonert. «Ikke yrkesaktivt medlemskap» er et tilbud Norsk Sjøoffisersforbund bare har til de som har vært medlem i minst fem år i det de går av med pensjon.

Mange kommer tilbake

Én av fire som har meldt seg inn i NSOF det siste året, har vært medlem tidligere. I offshoreservice er tallet én av tre (32 prosent). Totalt har nesten 700 meldt seg inn det siste året, fordelt på 450 yrkesaktive og 250 studenter og kadetter.

Fun facts:

  • Gjennomsnittsalder alle medlemmer 2022: 49,1 år
  • Kvinnenandel: 3,41 prosent
  • Eldste medlem: 107 år
  • Yngste medlem: 19 år
  • Lengste medlemskap: 69 års medlemskap – fra 01.11.1953 til nå.
  • Flest medlemmer: Møre og Romsdal med 1 582 medlemmer
  • Antall tillitsvalgte: 173
  • Studiestedet med flest studenter: NTNU Ålesund med 82 juniormedlemme

De fleste utmeldingene forbundet får, kommer i forbindelse med at folk bytter jobb.

- For mange er det naturlig å vurdere om de ønsker å være med videre som medlem når de bytter jobb. Nå som det er flere forsikringer inkludert og mange gode bank- og medlemstilbud man må være sammenhengende medlem for å få glede av, anbefaler vi å videreføre medlemskapet når man flytter på seg, sier Brubakk. Hun oppfordrer alle som planlegger et jobbskifte å gi beskjed til forbundet med en gang så man er sikker på at det ikke blir kluss med kontingentbetaling, forsikringsdekning og medlemskap.

Skolebesøk gir juniormedlemmer

Seks hundre studenter i maritime fag og kadetter står i dag som «juniormedlem» i NSOF. Å være fagorganisert er ikke lenger en selvfølge for unge. Derfor må forbundet ut på de maritime skolene og forklare hva forbundet er og hvorfor man som juniormedlem kan være med å både påvirke maritim utdanning og egen fremtid om bord. Under pandemien kom forbundet ikke ut på skolene på samme måte, og færre unge valgte medlemskap. Men i høst har Marius Solstad Aarvik og Mathias Meltzer Bonnier, som er deltidsansatte skole- og ungdomskontakter i forbundet, allerede besøkt mange av skolene og mange studenter har valgt å bli med siden skolestart.

Kvinnelig overrepresentasjon

Det er 254 kvinnelige medlemmer i NSOF. Det utgjør 3,42 prosent. Blant juniormedlemmene er det 12 prosent kvinner. I Norsk Sjøoffisersforbunds styre er tre av fjorten medlemmer kvinner, altså 21 prosent.

Styret er valgt direkte av og blant medlemmene.

Medlemsutvikling 2012 2022 2

Akvashipping vokser mest

Nesten hvert tredje yrkesaktive medlem jobber i offshore service, men værskipsfarten, fiskeri og akvashipping vokser mest. Fra nærskipsfarten er det 21 prosent flere medlemmer i dag enn ved inngangen til 2021.

Oppdateringer

Aktuelt