Valgkom møte 2024
STYREVALG: Valgkomiteen er godt i gang med sitt arbeid. Her fra det første teamsmøtet denne uka. (Redigert skjermdump).

Nominerer styrekandidater

Valgkomiteen avholdt to teamsmøter denne uka for å nominere aktuelle styrekandidater. Komiteen møtes også fysisk ved månedsskiftet for å sluttføre sitt arbeid.

Publisert 05.04.2024

Det skal i år velges 7 nye styremedlemmer for perioden 2024-2028. I tillegg holdes det suppleringsvalg for ett segment 2024-2026 (fra større passasjerskip). Det skal også velges varamedlemmer for alle segmenter (8 stk).

Valgkomiteen vil fortsatt gjerne ha dine innspill til mulige nye styremedlemmer.

Du, alene eller sammen med kolleger, kan foreslå så mange kandidater du vil. Du må begrunne forslaget, og du bør spørre de du foreslår om de er villige til å ta et verv som styrerepresentant. Du kan foreslå kolleger som jobber i andre områder enn deg selv. Valgkomiteen vurderer alle forslag som sendes inn og skal vektlegge en variert sammensetning av kjønn, alder, stilling og tariffområde når de nominerer.

De kandidatene valgkomiteen nominerer settes på stemmeseddelen. Invitasjon til å stemme i valget får du på e-post i juni. Da kan du stemme på én eller flere av kandidatene som er innstilt. Resultatet av valget kunngjøres på landsmøtet i Alta 11. september.

Les mer om hvordan du foreslår 

Oppdateringer

Aktuelt