NSOFs vedtekter ​sier at valg av medlemmer til styret skal avgjøres i en uravstemming (stemmeseddelen), som alle medlemmer skal få i forkant av landsmøtet. Det samme gjelder endring av vedtektene.

I NSOF skjer styrevalg og vedtektsendringer i uravstemming hvor alle medlemmer har stemmerett.

NSOFs vedtekter ​sier at valg av medlemmer til styret skal avgjøres i en uravstemming (stemmeseddelen), som alle medlemmer skal få i forkant av landsmøtet. Det samme gjelder endring av vedtektene.

Her finner du vanlige spørsmål og nyttig informasjon om avstemmingen. 

Er valgordningen endret? 
14 av dine seilende kolleger sitter i forbundets styre. Etter vedtektsendringer  i 2022 og 2022, skal styremedlemmene representere åtte ulike valgsegmenter/fartsområder.

I 2024 skal det velges 7 nye styremedlemmer fordelt på 4 segmenter og vara til alle segmenter. Nye representanter for de andre segmentene velges i 2026. 

Hvem har stemmerett?

Alle med et personlig medlemskap den dagen valget skrives ut, kan delta i uravstemmingen om styrevalg og vedtektsendringer. I 2024 skrives valget ut ca. 20. juni. 

Hvem får stemmeseddel?

  • Alle medlemmer som er registrert med en e-postadresse i NSOFs register når valget blir startet mottar en e-post med lenke til uravstemmingen.
  • Alle som ikke har en epostadresse blir kontakt i brev på forhånd og får mulighet til å bestille valgmateriell tilsendt i posten.

Hvordan stemmer jeg?

Du må ha lenken vi sender deg på epost for å stemme. E-post sendes i slutten av juni og avsender er Norsk Sjøoffisersforbund  (e-postadresse = Norsk Sjøoffisersforbund <NSOF-****** @innflytelse.sjooff.no) Vi informerer også i andre kanaler når valget starter. E-posten sendes til den e-postadressen NSOF har registrert. Kontakt oss hvis du har byttet adresse. 

Hva stemmer jeg på?

  • Stemmeseddelens del1: Det skal velges 7 nye styremedlemmer blant kandidatene valgkomiteen foreslår. 
  • Stemmeseddelens del 2: Du må si ja eller nei til forslag om endringer i vedtektene.  

Hva innebærer vedtektsendringene? 
Når du mener noe om vedtektene, er du med å bestemme de viktigste prinsippene for forbundet ditt. Alle medlemmer og styret har rett til å foreslå endringer i vedtektene. 

Er jeg anonym? 
Ja! Din e-post eller andre personalia er beskyttet i det elektroniske avstemmingssystemet, og kobles ikke til ditt navn i tellingen/rapporteringen. 

Er det sikkert?

Ja! Uravstemningen gjennomføres i samarbeid med SurveyXact/Rambøll for å sikre konfidensiell behandling og stemmesikkerhet. Ved å være medlem i Norsk Sjøoffisersforbund samtykker du til vår behandling av personopplysninger i samsvar med vår personvernerklæring. Vi og våre samarbeidspartnere behandler personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven og den til enhver tid gjeldende lovgivning. 
Dersom du opplever tekniske problemer med undersøkelsen kan du ta kontakt med SurveyXact/Rambøll per e-post Skjemasupport@ramboll.no

Når er resultatet klart?
Valgresultatet verifiseres av en tellekomité oppnevnt av styret. Resultatet av avstemming og valg offentliggjøres på Landsmøtet i Alta 10.-11. september 2024.

Oppdateringer

Aktuelt