Landsmøtet

Landsmøtet er Norsk Sjøoffisersforbunds høyeste myndighet i alle saker som ikke avgjøres over stemmeseddelen. Har du ditt medlemskap i orden, har du adgang til landsmøtet, og kan med full tale- og stemmerett påvirke forbundets virksomhet.

Landsmøtet 2024 - Alta

Landsmøtet holdes annethvert år innen utgangen av september og legges hver gang til forskjellige deler av landet. I 2024 er det distrikt 1: Nordland og Troms og Finnmark som står for tur. 

Landsmøtet holdes annethvert år innen utgangen av september og legges hver gang til forskjellige deler av landet. Norsk Sjøoffisersforbund er en organisasjon med gjennomslagskraft, men vi har en liten administrasjon og en enkel organisasjonsstruktur. Dermed har du som medlem også mange muligheter til å påvirke. 

Slik kan du være med på å bestemme hvordan Norsk Sjøoffisersforbund skal bruke sin innflytelse til beste for norske sjøfolk. Vi oppfordrer deg til å ta del i arbeidet for din egen framtid! 

Stemmeseddelen

I Norsk Sjøoffisersforbund er det ingen delegater eller organisasjonsledd som gjør at du må la deg representere av andre. Alle viktige avgjørelser (valg, vedtektsendringer etc) avgjøres i uravstemming (stemmeseddelen), og alle medlemmer har én stemme.  

Greit å vite om kurs og konferanser

Vanlige spørsmål fra medlemmer som vurderer å delta eller er påmeldt kurs og konferanse. 

Kontaktpersoner - kurs og konferanse

Se informasjon under hvert enkelt kurs om hvem som er kursleder og NSOFs kontaktperson. 

Å Sa

Åsa Strid

Sekretær

Ledelse-/styresekretariat, kurs og konferanse, drift og administrasjon.

Tlf: 22005500

E-post: medlem@nsof.no

Oppdateringer

Aktuelt