Medlemsund23

Lønnsforhandlinger viktigst framover

Den viktigste grunnen til å være medlem er muligheten for å få hjelp hvis noe skjer. Også jobben NSOF gjør for å sikre norske sjøfolks arbeidsplasser og ønsket om at sjøfolk skal ha en sterk fagforening oppgis som viktige grunner for å velge medlemskap i NSOF. Dette viser den store medlemsundersøkelsen 2023.

Publisert 31.08.2023
Hilde

Hilde A. Brubakk

Avdelingsleder

Topp prioriteringer

Medlemmene er også tydelige på at forhandling av lønn- og arbeidsvilkår er det viktigste NSOF skal jobbe med framover. Nesten nitti prosent av yrkesaktive medlemmer rangerer dette som ett av fire områder som NSOF må prioritere.

Lønnsforhandlinger er kjerneoppgaven til NSOF og har alltid prioritet. At medlemmene også rangerer politisk arbeid med rammevilkår på topp tre plass på prioriteringslisten, viser at forbundet har et bredt oppdrag. Et komplett fagforbund skal jobbe for solide lønnstillegg i gode tider, men samtidig jobbe politisk for at jobbene skal være trygge og næringen konkurransedyktig.

Dette må prioriteres: Bedre lønnsbetingelser for dagens sjøfolk, bedre pensjon og politisk arbeid for å trygge jobbene og framtidige generasjoner sjøfolk.

God deltakelse

Sommeren 2023 gjennomførte Norsk Sjøoffisersforbund for femte gang en stor kartlegging av medlemstilfredshet. Undersøkelsen foregikk på e-post og alle medlemmer hadde mulighet til å si sin mening om og dele sine erfaringer med forbundet. Hvert fjerde yrkesaktive medlem tok seg tid til å svare i tillegg til mange pensjonister og studentmedlemmer. Til sammen 1500 medlemmer deltok.

Generelt godt fornøyd

Undersøkelsen viser at de fleste er godt fornøyd med å være medlem og omtrent like fornøyde som ved forrige måling i 2021. Det er de yngste og de eldste som er mest fornøyd med å være medlem. De som bruker fordelene eller tjenestene til forbundet er langt mer fornøyd enn de som har et mer passivt forhold til forbundet sitt.

Måler kunnskap og kjennskap

Det viktigste med medlemsundersøkelsen er å få tilbakemeldinger om hvor fornøyde medlemmene er med de ulike tilbudene og oppgavene forbundet har og å se om vi forbedrer oss over tid.

I tillegg til at undersøkelsen måler hvor fornøyde medlemmene er, kartlegger medlemsundersøkelsen hvor mye ulike grupper vet og kan om forbundet og medlemstilbudene. Det gir oss viktige tilbakemeldinger på hvilke tilbud og tjenester vi må gjøre bedre kjent for at flere skal få mer utbytte av å være med.

I 2023 år inneholdt undersøkelsen for første gang en kartlegging av hvor mange medlemmer som følger NSOF i sosiale medier og hvor synlige vi er der. NSOF har klare ambisjoner om å bli bedre på å bruke sosiale medier til å vise hva vi gjør og hva medlemsfordelene er og målet er at neste medlemsundersøkelse vil bekrefte en forbedring.,

Grunner til medlemskap

Derfor er vi medlem: Tryggheten det gir å ha rådgivere og advokater i ryggen er den viktigste grunnen til medlemskap.

Prioriterte oppgaver

Dette må prioriteres: Bedre lønnsbetingelser for dagens sjøfolk, bedre pensjon og politisk arbeid for å trygge jobbene og framtidige generasjoner sjøfolk.

Får god service

De som oppga å ha vært i personlig kontakt med forbundet det siste året svarte på mange spørsmål om hvor god service de fikk fra forbundet når de tok kontakt. Men det er bare én av tre medlemmer som er i personlig kontakt med oss i løpet av et år, og forbundet har har en viktig jobb å gjøre med å forsikre oss om at ingen nøler med å ta kontakt, sier avdelingslederen for medlemsservice. Vi er en liten og personlig organisasjon og terskelen for å spørre oss om fordeler, rettigheter og faglige saker skal være lav, legger hun til.

Alle innspill blir lest og brukt

Noen resultater fra medlemsundersøkelsen er allerede lagt fram for forbundets styre, og de behandler innspillene videre på sitt neste møte i september. Resultatene fra undersøkelsen blir brukt aktivt av styret når de skal vurdere om målene som er satt for forbundets arbeid er nådd og når strategien for de neste årene legges. De ansatte i forbundet bruker innspillene til å forbedre servicen og justere kursen underveis.

Ris og ros

Medlemsundersøkelsen gir langt mer enn grafer og statistikker. Hundrevis at tettskrevne sider med fritekstsvar leses av ledelse og ansatte og det blir laget konkrete planer for oppfølging av forbedringspunktene som blir foreslått i kommentarfeltene i undersøkelsen: 

Medlemsund23

Oppdateringer

Aktuelt