Bestikk

Bestikkoppgjør 2022​

Tusen takk til alle som har valgt å være medlem av NSOF i 2022. Som medlem har du større innflytelse over egen lønn og arbeidshverdag og trygghet hvis urett skulle ramme. I tøffe og trange tider er fagforeningsmedlemskap ekstra viktig, derfor velger stadig flere å være medlem av NSOF og bruke fordelene det gir både i jobb og privatliv.

Publisert 23.12.2022

7 453 medlemmer

Velkommen til de 697 nye medlemmene som har valgt å bli med i løpet av 2022. Totalt er vi nå 7 453 sjøfolk, kommende sjøfolk og tidligere sjøfolk som står samlet NSOF.

20 tariffrevisjoner

Sammen har vi reforhandlet over 20 tariffavtaler i løpet av året og kjempet fram forbedringer i både generelle lønnstillegg og mange viktige rettigheter og ordninger. De største tariffoppgjørene er innenriksoppgjøret med NHO Sjøfart og NOR-oppgjøret med Norges Rederiforbund. I tillegg har tillitsvalgte gjennomført lokale forhandlinger i mange områder.​​​​​​​

12 millioner innkrevd

NSOFs rådgivere og ansatte har så langt i år besvart 3 706 e-posthenvendelser og løst både små og store problemer for medlemmer i alle fartsområder. I tillegg kommer alle saker dyktige NSOF-tillitsvalgte har løst lokalt.

En foreløpig oppsummering viser at forbundets rådgivere og jurister så langt i 2022 har krevd inn nærmere 12 millioner i lønn og ytelser på vegne av medlemmer som ikke hadde fått det de hadde krav på.​​​​​​​

173 tillitsvalgte

57 tillitsvalgte har avsluttet sin tørn og 55 nye har blitt valgt av medlemmene i de enkelte rederiene til å representere seg. Ved årsskiftet har 173 seilende medlemmer et verv som tillitsvalgte i rederiene.

De tillitsvalgte er medlemmer som har sagt seg villige til å representere de ansatte internt i rederiet. De bruker fritiden sin på vervet, som stort sett er ubetalt. Hvem som er din tillitsvalgt ser du på «min side».

Mange fordeler

De aller fleste som er medlem har innboforsikring og livsforsikring som en inkludert del av medlemskapet. Over 50 % bruker én eller flere bank- og forsikringsfordeler gjennom LOfavør/Sparebank1. I tillegg har medlemmene ca. 3 000 forsikringer gjennom Sjøoffiserenes forsikringskontor.

Våre viktigste saker 2022

Koronapandemien har preget også dette året, særlig for medlemmer i internasjonal sjøfart. NSOF har arbeidet aktivt for at sjøfolks rettigheter ivaretas i forbindelse med blant annet mannskapsskifter, karantene og landlov. NSOF har hele året jobbet med og mot beslutningstakere, politiske partier og stortingsgrupper om alle saker som er viktige for norske sjøfolk. Det viktigste vi har oppnådd i 2022 er at vi etter tretten års kamp har fått politisk gjennomslag for innføring av en lov om at norske lønns- og arbeidsvilkår skal gjelde på skip i norske farvann og på norsk sokkel. Likestilling, tilrettelegging for en mer familievennlig hverdag om bord og eget helseregister for sjøfolk er andre prioriterte områder i 2022. I samarbeid med Norges Rederiforbund har vi lagt fram rapporten «Maritim kompetanse i en digital framtid», som viser at digital kompetanse med operativ erfaring fra sjø er den kompetansen som verdsettes høyest både til vanns og til lands.


Oppdateringer

Aktuelt