ISM/sikkerhetsstyring i praksis

ISM er en internasjonalt anerkjent standard som skal bidra til nødvendige garantier for ansvarlig og sikker drift av fartøy, ivaretakelse av personell og miljøet. På fagkurs i NSOFs regi får du lære mer om dette og om skipsførers ansvar. Kursleder er administrerende direktør Hans Sande. Les mer om fagkursene her.

Kursdato 2024: 12.-13. november (med reservasjon for endring)

Sted: Oslo

Varighet: 2 dager (lunsj til lunsj)

Deltakelse: Begrenset antall plasser - åpent for yrkesaktive medlemmer av NSOF.

Kostnad: Kurs, reise i Norge og en overnatting dekkes av NSOF.

Kursleder: Administrerende direktør i Norsk Sjøoffisersforbund Hans Sande.

Påmelding: påmelding åpner ca 2 måneder før.

Kursets innhold:

ISM Koden - Sikkerhetsstyring

ISM er en internasjonalt anerkjent standard som skal bidra til nødvendige garantier for ansvarlig og sikker drift av fartøy, ivaretakelse av personell og miljøet.

ISM-kodens (International Safety Management code) målsetning er å

 • Trygge sikkerheten til sjøs
 • Forhindre skader på mennesker eller tap av liv
 • Hindre forurensing av det marine miljø og skade på eiendom
 • Fremheve rederiets ansvar for sikker drift
 • Bidra med å iverksette, evaluere og kontinuerlig forbedre rederiet sitt sikkerhetssystem.

I tillegg fokuserer kurset på Skipsførerens ansvar.

Skipsførerens ansvar

 • Navigasjon
 • Vakthold
 • Berging
 • Farledsbevis
 • Rapportering ved alvorlige ulykker
 • Etterforskning til sjøs

Greit å vite om kurs og konferanser

Vanlige spørsmål fra medlemmer som vurderer å delta eller er påmeldt kurs og konferanse. 

Kontaktpersoner - kurs og konferanse

Se informasjon under hvert enkelt kurs om hvem som er kursleder og NSOFs kontaktperson. 

Å Sa

Åsa Strid

Sekretær

Ledelse-/styresekretariat, kurs og konferanse, drift og administrasjon.

Tlf: 22005500

E-post: medlem@nsof.no

Oppdateringer

Aktuelt