DSO forhandlingsleder bengtsson

Tariffoppgjøret for flyterigg 2023

28. juni 2023 kom DSO og Norges Rederiforbund til enighet i meklingen i mellomoppgjøret for flyttbare innretninger.

Publisert 29.06.2023

- For DSO var det viktig å sikre medlemmenes kjøpekraft, samt ivareta at ledelse, ansvar, utdanning og kompetanse skal gi uttelling, sier forhandlingsleder Hege-Merethe Bengtsson.

- Vi er derfor svært fornøyde med å ha sikret økt kjøpekraft for våre medlemmer samtidig som vi ivaretar relasjonene mellom stillingene.

Det gis et generelt tillegg på 6,5 prosent som legges på lønnmatrisens linje 2 «årslønn med feriepenger» i gjeldende lønnstabell lønnsgruppene A1 - E.

For gruppen individuelt avlønnede i den enkelte bedrift gis et lønnstillegg innenfor en minimumsramme på 6,5 prosent, dog slik at hver individuelt avlønnet skal være sikret et lønnstillegg på minimum 5,2 prosent. Minstelønnssatser for alle grupper økes med 6,5 prosent inkludert feriepenger.

Videre øker nattillegget i overenskomstens punkt 7 økes med kr. 5,50 til kr. 102,50 pr. time, og helligdagsgodtgjørelsen i overenskomstens punkt 12 økes med kr. 75,- til kr. 2275,- pr. døgn.

- Totalt sett gir dette en ramme for oppgjøret på 6,95%, forklarer Bengtsson.

Varslet streik

DSO hadde før meklingen meldt plassfratredelse for 94 medlemmer fordelt på sju innretninger i virksomhet på norsk sokkel som ville blitt tatt ut i en eventuell streik på flyteriggområdet hvis meklingen ikke førte fram. . DSO mekler samtidig med IE og SAFE og har i fellesskap blitt enige om første streikeuttak. DSO har begrenset sin plassfratredelse til innretninger hvor vi har medlemmer: Deepsea Nordkapp, Maersk Integrator, Akofs Seafarer, COSL Promoter, Transocean Spitsbergen, Island Wellserver og West Elara.

Forhandlingene med Norges Rederiforbund (NR) ble brutt 24. mai og meklingen startet 28. juni i Oslo. 

Dette er DSO

De samarbeidende organisasjoner (DSO) er en tariffsammenslutning mellom Det norske maskinistforbund (Dnmf) og Norsk Sjøoffisersforbund (NSOF) for ansatte i sertifikatpliktige stillinger i oljenæringen. Ses mer på  dso.no

Oppdateringer

Aktuelt