Tariffbord

Tariffoppgjøret 2024: Alle har innflytelse

Jobber du i innenriksfarten, akvashipping eller nærskipsfarten må du forte deg å gi dine innspill til hva du mener må kreves i årets tariffoppgjør. Fristen er 10. mars.

Publisert 01.03.2024

Jobber du i ferge- og lokalfarten, akvashipping, nærskipsfart eller passasjerskip i kystfart, har vi sendt deg en e-post med invitasjon til å være med å gi dine innspill. Jobber du utenriks eller offshore service, må du vente til sensommeren.

I slutten av mars samles tillitsvalgte og forbundets ledelse for å forberede årets hovedoppgjør for flere tariffområder. Det er dette som kalles «tariffkonferansen». Tariffkonferansen gjennomgår og prioriterer alle innspill, krav og forslag til forbedringer av overenskomstene som har kommet inn siden forrige oppgjør.

Alle har innflytelse

I år er det hovedoppgjør. Det betyr at det ikke bare skal forhandles om lønnstillegg, men at vi også kan framsette krav knyttet til alle tillegg og ordninger som er beskrevet i overenskomsten. Overenskomsten har bestemmelser om blant annet seilingsperioder, ekstratjeneste, tjenestillegg, arbeidstid, pensjon og sosiale rettigheter.

I mars er det tariffkonferanser blant annet for ferge- og lokalfarten, akvashipping, DSO og nærskipsfarten. På konferansene velges medlemmer til forhandlingsutvalget som skal møte motparten i de ulike oppgjørene.

Det viktigste for tariffkonferansene er å finne ut hva som er viktigst å forbedre i hver enkelt tariffavtale på vegne av de medlemmene som har den avtalen.

Det er hvert enkelt medlem som er med å bestemme hvordan kravlista i forhandlingene skal se ut. Og prioriteringslistene er forskjellige for hvert tariffområde. Statistikken og innspillene gir svar som viser for eksempel 

  • Mener flertallet at bedre pensjon eller bedre velferdsordninger er viktigst?
  • Hvor mange er villige til å akseptere litt lavere lønnsvekst for å få forbedringer i arbeidstidsordninger?
  • Er det kommet til nye oppgaver, ordninger eller teknologi som gjør at nye bestemmelser bør inn i tariffavtalen, og er noe utdatert?

«Utenriksen» blir bedt om innspill til høsten

Tariffoppgjøret for utenriksfarten, DVs NOR og senere NIS, starter i november. Jobber du i offshore service eller deepsea, må du vente til sommeren før du blir invitert til å prioritere og gi dine innspill i en anonym undersøkelse. Men ikke vent – har du meninger, forslag, innspill eller spørsmål registrerer og svarer din tillitsvalgt og rådgiverne i NSOF fortløpende.

Om kartleggingene

Hvis du er medlem og bruker lenken vi har sendt deg, gir du dine innspill anonymt. Du kan velge å bare svare på avkrysningsspørsmålene, eller du kan skrive inn alle dine meninger.

Svarene sorteres per rederi, så din tillitsvalgt på tariffkonferansen vil få se ditt svar, men svarene er ikke knyttet til ditt navn eller epostadresse.

Siden undersøkelsen er anonym, får vi ikke svart på eventuelle ting du spør om i fritekstfeltene. Send en e-post til tariff@nsof.no hvis det er noe du vil ha svar på!

Har du ikke blitt bedt om innspill?

Hvis du ikke har fått invitasjon til å gi dine innspill, kan det skyldes at 

  • Du er ikke er registrert med riktig tariffavtale hos NSOF. Gå til "min side" for å oppdatere opplysningene dine og kontakt oss for å få undersøkelsen ettersendt
  • Din tariffavtale skal ikke reforhandles før til høsten. Sjekk tariffkalenderen her. 
  • Invitasjonen har ikke kommet fram til deg. Sjekk reklame- og søppelpostkassen i innboksen din. Avsender er Norsk Sjøoffisersforbund med en @innflytelse.sjooff.no-adresse. 
  • Din arbeidsplass eller din avtale er ikke en del av et tariffområde. Hvis din arbeidsplass ikke bruker en tariffavtale eller dere har en egen avtale bare for rederiet, må du kontakte din tillitsvalgt eller nsof.no for å gi innspill. 


Hovedoppgjøret kvadratisk blå

Årets tariffoppgjør

Fra innenriksfarten i april til offshore i november - følg årets mange tariffoppgjør i NSOF. 

Oppdateringer

Aktuelt