DSO tariffkonf 24
TARIFFKONFERANSE: DSOs tariffkonferanse foregikk på Kielferga

Tariffkonferanser på rad og rekke

Det ble holdt tariffkonferanse for DSO (flyttbare innretninger) på Kielferga 1.-13. mars.

Publisert 13.03.2024
Erling 2023

Erling Fasting

Seniorrådgiver

Uken etter er det tariffkonferanser for medlemmer som seiler på overenskomstene til NHO Sjøfart, Sjømat Norge og Kystrederiene, samt Norges Rederiforbunds overenskomst for passasjerskip i kystfart.

Det blir møter både i plenum og separate samlinger for de enkelte fartsområdene.

Tariffkonferansene arrangeres på Kielferga og i samarbeid med Det norske maskinistforbund.

Under tariffkonferansene gjennomgås krav og prioriteringer. Det velges også egne forhandlingsutvalg for hvert enkelt fartsområde.

Datoene for selve lønnsoppgjørene fastsettes ikke før det såkalte frontfagoppgjøret mellom Fellesforbundet og Norsk Industri er avklart. Dette oppgjøret starter med kravoverlevering mandag 18. mars.

Les mer om NSOFs tariffoppgjør her.

Oppdateringer

Aktuelt