Lo nho 2023

Mellomoppgjøret LO-NHO 2023

Etter fire dager med streik, ble LO og NHO 20. april enige i mellomoppgjøret.

LO og NHO klarte ikke å bli enige i forhandlingene i mellomoppgjøret 2023 og etter at heller ikke Riksmekleren fikk partene til enighet, ble det streik. Streiken varte i fire dager før partene ble enige og streiken avblåst.

For NSOFs del blir det avtalte kronetillegget på 7,50 per time lagt til på de sentrale minstelønnssatsene i overenskomstene. Dette vil utgjøre at satsene økes med kr 1 219 kr per måned. Den samme kronesatsen legge på de lokale grunnhyresatsene. Rammen for oppgjøret er 5.2 %.

Her kan du lese mer om resultatet LO har forhandlet fram. Resultatet har en lavtlønnsprofil, noe som betyr at det er avtalt ekstra tillegg til lavtlønte, og også ekstra til grupper som ikke har lokal forhandlingsrett. 

Streik23 haljem

Takk til alle som streiket

Ogg til alle som har var gode støttespillere for hverandre underveis. I fire dager i april streiket 60 medlemmer av NSOF sammen med 23 000 andre medlemmer i LOforbund. Dette er første gang NSOF har deltatt i en storstreik i LOs regi, og første gang på veldig lenge det har vært streik i forbindelse med et mellomoppgjør.

Tariffoppgjøret trinn for trinn

31. aug. 2023

Lønnsoppgjør

Ferge- og lokalfart

Del to av mellomoppgjøret for ferge- og lokalfarten er lokale forhandlinger. Lokale forhandlinger skal være sluttført innen utgangen av september. 

20. apr. 2023

Lønnsoppgjør

Ferge- og lokalfart

I fire dager i april 2023 streiket 60 medlemmer av NSOF sammen med 23 000 andre medlemmer i LO-forbund. Dette er første gang NSOF har deltatt i en storstreik i LOs regi, og første gang på veldig lenge det har vært streik i forbindelse med et mellomoppgjør.

18. apr. 2023

Lønnsoppgjør

Ferge- og lokalfart

Medlemmer av Norsk Sjøoffisersforbund på 34 fergesamband organiserer nå streikevakt sammen med medlemmer av Norsk Sjømannsforbund. Vi står sammen for en rettferdig lønn. Les mer her.

17. apr. 2023

Lønnsoppgjør

Ferge- og lokalfart

Ca. 23 000 LO-medlemmer er i streik fra mandag kl. 06.00, herunder Norsk Sjøoffisersforbunds og Norsk Sjømannsforbund medlemmer på ca. 30 fergesamband. De berørte er informert direkte og NSOF holder tett kontakt med tillitsvalgte. 

13. apr. 2023

Lønnsoppgjør

Ferge- og lokalfart

Meklingen i mellomoppgjøret LO-NHO starter fredag 14. april. Det er varslet streik for 23 000 medlemmer i ulike LO-forbund, inkludert medlemmer av NSOF på om lag 30 fergesamband. 

31. mar. 2023

Lønnsoppgjør

Ferge- og lokalfart

LO og NHO klarte ikke å bli enige i forhandlingene i årets mellomoppgjør. Oppgjøret går derfor til mekling etter påske.  

1 200 NSOF-medlemmer

Dette var et mellomoppgjør og det ble forhandlet felles for alle LO-forbund som har avtaler med NHO. For Norsk Sjøoffisersforbunds del omfattet oppgjøret passasjerskip i ferge- og lokalfart, bukseringsfartøy, skøytene i Redningsselskapet, lasteskip i kystfart og skoleskipet Gann. 

Oppdateringer

Aktuelt