Enighet mellom partene i meklingen på NHO Sjøfart-området

Mange timer på overtid lørdag morgen fikk Riksmegleren til en avtale mellom alle sjømmansorganisasjonene og NHO Sjøfart.

Publisert 08.06.2024

De tre sjømannsorganisasjonene på Maritimt Hus, Dnmf, NSOF og NSF, meklet samtidig og parallelt. 

Samtlige parter kom til enighet i meklingen som ble avsluttet på overtid kl. 05.30.  

- Etter krevende forhandlinger og god hjelp fra riksmekleren fikk vi fremlagt en skisse fem og en halv time etter opprinnelig meklingsfrist som vi kunne godta, sier sjømannsorganisasjonene i en felles uttalelse lørdag formiddag.

Resultatet av meklingen inneholdt blant annet:

Et generelt tillegg til alle på minimum 3,8 prosent, samt en avsetting til lokal pott på 1,4%, kompensasjon for overskuddstid i skiftplanen for ferge og lokalfarten, øking av kostpenger for alle, til sammen en ramme tilsvarende frontfaget på 5,2%.

- Det er gledelig å melde at i Redningsselskapet har vi levert en frivillig 1:2 ordning, fri kost om bord samt godtgjørelse på ekstratjeneste med mer, sier organiasjonene også. 

IR 24 UKES forhandlingsutvalg meklingsstart

NSOFs forhandlingsdelegasjon før forhandlingsstart: Fra venstre Reidar Tangen, Hilde Iren Sætre, Marius Strømmen, Lars Klingenberg, Petter Reichert Santi, Arild Holmeide, Arne Fodnestøl, Alf Zachariassen, Trond Dyb, Hans Sande, Sten Roger Svarholt. 

Mange viktige forbedringer 

- Vi er veldig fornøyd med å ha fått til en avtale om en avvikling av overskuddstid i skifteplanen for ferge- og lokalfarten, sier Hans Sande, som ledet NSOFs forhandlingsdelegasjon. 

Det ble forhandlet fram mange endringer og forbedringer i overenskomstene som gir verdi for de ulike gruppene. Sande trekker blant annet fram forbedringer knyttet til erfaringstillegg for bukseringsrederiene og mulighet for 1:2-ordning samt justering av kostpengene for redningsskøytene. 

Riksmeklerens møtebok kan du lese her

Lokale forhandlinger begynner nå

Denne meklingen avsluttet del 1 av tariffoppgjøret for innenriksfarte; ferge- og lokalfart, bukseringsrederiene, skøytene i redningsselskapet, skoleskipene m.fl. 

De tillitsvalgte starter nå forberedelsene til lokale forhandlinger i rederiene, som skal være sluttført til september. 

Oppdateringer

Aktuelt