Skip to the content

Mellomoppgjøret for kystrutene 2023

HOS NORGES REDERIFORBUND: I alle sektorer er det slik at arbeidstakerne kommer til arbeidsgiverne når tariffavtalene skal reforhandles. I går møtte Norsk Sjøoffisersforbund, Det norske maskinistforbund og Norsk Sjømannsforbund parallelt hos Rederiforbundet til forhandlinger om kystruteavtalen. Foto

Forhandlingene i mellomoppgjøret 2023 for kystrutene ble gjennomført 4. mai.

Forhandlingene gjaldt avtalene for NOR-registrerte passasjerskip i norsk kystfart mellom NSOF og Norges Rederiforbund, det vil si Havila Kystruten og Hurtigruten Sjø. Norsk Sjøoffisersforbund forhandlet samtidig som Det norske maskinistforbund og Norsk Sjømannsforbund, og NSOFs hovedtillitsvalgte i de to rederiene deltok i forhandlingene. Det ble også forhandlet fram et generelt på 5,2 % pr. 1 april 2023. Det ble også sikret et minimum kronetillegg på 1500,- på grunnhyrene for 2. styrmann jr. som for denne stillingen utgjør mellom 5,3% til 5,9%. I protokollen understrekes det også at representantene for overstyrmenn og skipsførere etter overenskomsten kan gjennomføre lokale drøftelser om kriterier og vilkår for eventuelle ytterligere lønnsjusteringer for disse to stillingsgruppene. 

I tillegg forbedres overenskomsten gjennom utvidelsen av lisenstapsforsikringen (Loss of License) i tråd med det som ble ble avtale med NR under forhandlingene for NOR offshore før jul. Forsikringen er utvidet med med to år slik at man er dekket frem til man fyller 60 år, gjeldende fra 1. juli 2023.

NSOFs hovedtillitsvalgte Egil Grov Nilssen fra Havila Kystruten (til høyre) og Ståle Andersen fra Hurtigruten Sjø representerte medlemmene under forhandlingene. I midten forhandlingsleder Bernhard Lie-Nielsen fra NSOF. Foto: Jógvan H. Gardar

Nyttige lenker