Besøk Clean Tech

Fremtidens teknologi for skipsfart utvikles i Norge

Maritimt Forum koordinerer arbeidet med å få på plass et samarbeid mellom regjeringen og næringen om et maritimt klimapartnerskap. Under besøket hos Maritime CleanTech i Leirvik, fikk Mæland & co. innsikt i fullskala-testfasiliteter for skalering av maritim teknologi.

Publisert 12.04.2024
Endre 2023

Endre Borgen Mæland

Leder politikk og samfunnskontakt

Tirsdag 9. april deltok leder for politikk og samfunnskontakt Endre Borgen Mæland på et arbeidsmøte om Maritimt klimapartnerskap, blant annet med en spennende omvisning hos Maritime CleanTech.

- Norge kan utvikle verdensledende grønn maritim teknologi, og norske sjøfolk besitter en unik maritim kompetanse, som vil være avgjørende for fremtidens teknologi innen skipsfart, sier Mæland.

Fokus på arbeidstakernes perspektiv

- I arbeidet med maritimt klimapartnerskap er NSOF særlig opptatt av å sette søkelys på arbeidstakerperspektivet. Vi har for eksempel fått inn i avtaleutkastet at partene aktivt skal bruke arbeidstakernes kompetanse, både for å kutte utslipp og komme med innspill til teknologiutvikling.

- En ting er at arbeidstakere skal få nødvendig opplæring, det er selvsagt. Men norske sjøfolk sitter også på verdifull kunnskap som kan bidra aktivt til den grønne utviklingen. En stor del av omstillingen for skipsfarten vil være å optimalisere det vi allerede har, og å finne ut hvordan vi kan seile på best mulig måte for å bidra til minst mulig utslipp. Her er involveringen fra NSOF på vegne av medlemmene veldig viktig, slår Mæland fast.

436401835 819862353509568 5212557238136202306 n 1

Maritime CleanTech har sitt hovedkontor på Stord, med avdelinger i Bergen og Stavanger og er en næringsklynge eid og drevet frem av industrien.

Oppdateringer

Aktuelt