NSOF Ung-konferansen

Ung-konferansen er et årlig arrangement for studenter, kadetter og unge offiserer i NSOF. Neste konferanse blir våren 2025 i Vestfold.

Hvor og for hvem?


Er du student i maritime fag, kadett eller ung offiser under 35? Da er du hjertelig velkommen til NSOFs Ung-konferanser.  Konferansen arrangeres ulike steder i landet så det skal bli praktisk for medlemmer ved de forskjellige studiestedene å delta. Deltakelse og lunsj er gratis, men du må dekke reise og eventuell overnatting selv.

Etter ung-konferanser i Ålesund og Haugesund i 2023 og 2024, står Vestfold for tur i 2025. Er du ungt medlem, får du personlig invitasjon når det nærmer seg. 

SKU24 1

Ung-konferansen 2024

På Ung-konferansen 2024 var 160 unge medlemmer samlet på Høgskulen på Vestlandet, Haugesund 6. mars. På konferansen møtte de  et stjernelag av innledere som snakket om hva som venter i maritim næring for kommende maritime ledere, med temaer som ledelse, teknologiutvikling, rekruttering, HMS og likestilling. 

NSOF Placeholder 8

NSOF Ung-konferansen er gratis

Husk - er du medlem av NSOF får du middag og sosialt opplegg etter konferansen. 
Når du er student, koster medlemskap 42 kroner i måneden. 

Hvorfor være medlem av NSOF?

Anna og Tormod er skolekontakter, og kjemper for dine nåværende og fremtidige rettigheter. 

NSOF har over 700 studentmedlemmer og tillitsvalgte på nesten alle maritime skoler

Kontakt oss

Er det noe du lurer på om utdanning, kadettid eller jobbsøking? 

Ta kontakt med våre skole- og ungdomskontakter:

Mariusmb

Marius Mandal Bårdsgjerde

Seniorrådgiver markeds- og medlemskontakt

Oppsøkende virksomhet, tillitsvalgte, SKU-oppfølging, NSOF Ung.

Maius SA

Marius Solstad Aarvik

Skole- og ungdomskontakt

Skolebesøk, skipsbesøk, maritim utdanning

Tlf: 90026679

E-post: marius@sjooff.no

Oppdateringer

Aktuelt