Spørreundersøkelse om maritime karriereveier

Menon Economics kartlegger sjøfolks karriereveier på oppdrag fra blant annet Norsk Sjøoffisersforbund. Både for politikere, organisasjoner og næringen er det viktig å ha oversikt over hvor mange sjøfolk og hvilken maritim kompetanse Norge trenger i årene framover.

Publisert 01.03.2024
Hilde

Hilde A. Brubakk

Avdelingsleder

Kartleggingen gjennomføres annethvert år og invitasjon til å svare ble i februar sendt til alle medlemmer av NSOF som ikke har reservert seg mot slike undersøkelser. Vi oppfordrer deg til å bruke fem minutter på å svare hvis du ikke allerede har gjort det. Avsender av undersøkelsen er Kaja Haug <feedback@questback.net> og det er helt trygt å åpne eposten og å følge lenken.

Forrige gang denne kartleggingen ble gjennomført var i 2019. Da svarte over 4000 norske sjøfolk og 350 maritime bedrifter og resultatene ble oppsummert i den viktige rapporten «Fra sjø til land» fra Menon Economics. Denne viste blant annet at flertallet av norske sjøfolk ønsker å jobbe til sjøs resten av sin yrkeskarriere, men at det også er store muligheter for en karriere på land dersom de skulle ønske det. Tre ganger så mange landbaserte maritime bedrifter mente i 2019 at de framover ville trenge stadig flere ansatte med operasjonell erfaring fra sjø. Rapporten kan du laste ned her.

Dine data, ditt valg

NSOF deler bare medlemsdata med tredjeparter i viktige prosjekter som vi er part i, slik som denne. Les mer om hvordan vi og våre samarbeidspartnere sikrer dine persondata i våre personvernregler. Vil du reservere deg mot spørreundersøkelser etc. i framtiden – eller kanskje oppheve din reservasjon, kan du gå til min side og finne fanen "samtykker."

Oppdateringer

Aktuelt