Maritim verdiskapingsrapport: Positiv lønnsomhet i alle segmenter

Maritim verdiskapingsrapport for 2024, som er utarbeidet av Menon Economics på oppdrag fra Maritimt Forum, viser at næringen omsetter for 608 mrd. kroner, har en verdiskaping på 211 mrd. og sysselsetter 88 600 kvinner og menn over hele landet.

Publisert 07.03.2024

- Det er svært gledelig at vi nå, for første gang siden oljeprisfallet i 2014, ser positiv lønnsomhet i alle maritime segmenter. Dette er bra for mange lokalsamfunn langs kysten, det er bra for hele landet og det setter oss i bedre stand til å øke farten i den grønne omstillingen, sier daglig leder i Maritimt Forum, Ivar Engan.

Les om rapporten her 

Nøkkeltallmaritimverdiskaping2024

Oppdateringer

Aktuelt