Bb010d9c e3e1 ee11 904d 002248842f9e
SNART I HAVN: Positivt møte hos fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth: bak fra venstre LO-leder Peggy Hessen Følsvik, administrerende direktør i Norsk Sjøoffisersforbund, Hans Sande og forbundsleder i Norsk Sjømannsforbund, Kurt Inge Angell. Foto Tri Nguyen Dinh.

Gode nyheter knyttet til norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann

I løpet av 2024 regner fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth å få vedtatt norsk lønn i norske farvann og på sokkelen. 11. mars møtte hun partene i arbeidslivet.

Publisert 11.03.2024
Endre 2023

Endre Borgen Mæland

Leder politikk og samfunnskontakt

Administrerende direktør Hans Sande husker godt dagen daværende fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran inviterte til lanseringen av lovforslaget om norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann.

Han mener løftene til dagens fiskeri- og havminister har enda større betydning.

– Det var en modig lov Skjæran kom med. Sier vi det så gjør vi det, sa han. Men han fikk ikke tid nok til å gjøre det. Nå er det gjort. Dette er enda mer konkret enn det som tidligere har vært presentert. Nå håper jeg vi kan se slutten på dette, sier Sande til FriFagbevegelse.

Også de to andre sjømannsorganisasjonene er meget positive til forslaget.

Les mer om saken i Frifagbevegelse.

Oppdateringer

Aktuelt