Nærskipsfart og akvashipping

Enten du jobber i tradisjonell fraktefart, på brønnbåt eller har D6 og har jobben din ved merdene, har du tariffavtale og ordnede forhold når du er med i NSOF.

Akvashipping 2

Langs hele kysten

Uansett hvor du jobber og hva du frakter hører du hjemme i NSOF. Vi har avtaler og medlemskap for styrmenn og kapteiner i tradisjonell fraktefart og på brønnbåt. Jobber du med akvakultur hører du til i NSOF hvis jobben din krever dekksoffisersertifikat. NSOF organiserer offiserer i hav- og kystfiske.

Havbruk og akvashipping

I havbruksnæringen er jobbene ofte sammensatte og variert. Men hvis du først og fremst er sjømann med maritime kompetansesertifikater og havet er din primære arbeidsplass, er du best tjent med å stå i en maritim fagforening. Norsk Sjøoffisersforbund har tariffavtale for ansatte på brønnbåt og servicebåter i rederier tilknyttet Kystrederiene og Sjømat Norge.

Mer om medlemskap for deg med D6-sertifikat i havbruksnæringen 

Hav- og kystfiske

Norsk Sjøoffisersforbund samler tradisjonelt skipsfører og styrmenn i havfiskeflåten. Vi har tariffavtaler for fabrikkskip og på ferskfisk- og rundfrysetrålere.

Shortsea

Kystfart, nærskipsfart, fraktefart:  i Norsk Sjøoffisersforbund bruker vi ofte samlebetegnelsen «Shortsea». Uansett hva man kaller det, har godsfrakt på kjøl enormt stor betydning ikke bare for alle som bor ved og jobber på sjøen, men for hele Norge.  I Norsk Sjøoffisersforbund samles sjøfolk fra alle deler av godstransporten langs kysten. 

Viktige saker for deg som jobber i nærskipsfarten

Kjøpekraft og lønnsvekst for medlemmene har alltid høy prioritet hos NSOF, men NSOF jobber aktivt med alle saker som angår din hverdag - alt fra maritim utdanning til pensjonsrettigheter for sjøfolk. Blant viktige saker NSOF jobber med på nærskipsfart og akvashipping er å fremme et sikkert og godt arbeidsmiljø, norske lønns- og arbeidsvilkår og bærekraftig godstransport.

Din tariffavtale

Hvilken tariffavtale som gjelder for deg, avhenger av hvilken skipstype du jobber på og hvilken arbeidsgiverorganisasjon ditt rederi er tilknyttet. Sjekk ansettelsesavtalen din eller logg på «min side» for å sjekke.  Avtalene regulerer blant annet ansettelse og oppsigelse, tjenestetid, lønn, kostgodtgjørelse, sykelønn, pensjon og forsikring.


FRAKTEFART/SHORTSEA

Kystrederiene - skipsførere og styrmenn

Lasteskip i kystfart - skipsførere og styrmenn (NHO Sjøfart)

Kystrederiene - avtale for norske kadetter


BRØNNBÅT

Kystrederiene - skipsførere og styrmenn

Sjømat Norge - skipsførere og styrmenn - Lasteskip og brønnbåt


SERVICE- OG FLERBRUKSFARTØY

Sjømat Norge - service- og flerbruksfartøyer

Kystrederiene - service- og flerbruksfartøyer


HAV- OG KYSTFISKE

Fabrikkskipsflåten - skipsførere og styrmenn

Ferskfisk-/rundfrysetrålere - skipsførere og styrmenn

NB! Du må være logget på som medlem for å se tariffavtalene


Usikker på om du har tariffavtale?

Kontakt oss hvis din arbeidsgiver ikke er medlem av en maritim arbeidsgiverorganisasjon og ikke bruker en tariffavtale NSOF er part i.

Din lønn

Til overenskomstene hører en hyretabell som definerer lønnsnivået. Din månedslønn baseres på en grunnhyre basert på skipstypen du jobber på, samt hvor mange arbeids- og overtidstimer du har i løpet av en uke og hvilke tillegg som dette avstedkommer. Dette varierer fra overenskomst til overenskomst, og fra rederi til rederi. Spør din tillitsvalgte eller kontakt oss hvis du er usikker på hvordan du skal regne ut din lønn. 

Det varierer hvorvidt skipsføreres lønn fastsettes individuelt eller gjennom hyretabellen, men skipsførerens lønn skal i alle tilfeller ligge markert (minimum 10%) over lønnen til enhver annen av skipets påbudte maritime besetning.

Finn lønnstabeller og tillitsvalgt på «min side»

I motsetning til de andre fartsområdene er tariffavtalene for fiskere i hovedsak basert på ett lottsystem. Det betyr at lønnen til denne gruppen varierer med fiskeriressurser, markedssvingninger og som følge av politiske vedtak.

Nærskipsfarten har egne representater i NSOFs styre

Visste du at minst 2 styremedlemmer skal komme fra nærskipsfarten? NSOFs styre velges i uravstemming og består av yrkesaktive medlemmer. Når du er medlem, har du direkte innflytelse på hvem som representerer deg i forbundets styre. Disse sitter i styret

Oppdateringer

Aktuelt