Martha og Imrain
I RETTEN: Imrain Haider (LO) og Martha Nordal (NSOF).

Sølvtranssaken oppe til doms

Gruppesøksmålet som Norsk Sjøoffisersforbund og Norsk Sjømannsforbund har anlagt mot Sølvtrans ble behandlet i Ålesund tingrett 23.-25. januar.

Publisert 26.01.2024
Martha

Martha Nordal

Advokat

Det er advokatene Imran Haider fra LO og Martha Nordal fra Norsk Sjøoffisersforbund som fører saken på vegne av nåværende og tidligere sjøfolk i rederiet. Det norske maskinistforbund stilte som partshjelper gjennom advokat Knut Walle-Hansen.

For lav pensjon

– Jeg føler vi fikk lagt fram vårt syn på en saklig og informativ måte. Dom ventes å falle om rundt en måned, sier Martha Nordal til Maritim Logg.

Søksmålet omhandler spørsmål rundt pensjonsordningen som Sølvtrans hadde i perioden 2006 – 2020, og hva som har inngått i pensjonsgrunnlaget.

Faste lønnstillegg har for eksempel ikke har vært en del av pensjonsgrunnlaget. Det utgjør enorme forskjeller i pensjonsutbetalingene.

– Det er klare holdepunkter for at Sølvtrans’ tilleggspensjonsordning ikke oppfyller kravene til *OTP-loven, hevdet LO-advokat og prosessfullmektig Imran Haider under rettssaken.

Han mener bestemt de faste tilleggene (Sølvtranstillegg, aktivitetstillegg, mm) skal inngå i pensjonsgrunnlaget.

I vitneboksen

Fra Sjøoffisersforbundet vitnet avdelingsleder for forhandlingsavdelingen og forbundets pensjonsrådgiver Trond Løfgren.

– Forbundet synes det er synd at vi i denne pensjonstvisten har måttet ende opp i rettssalen, sa Løfgren etter å ha vitnet.

Inspektør og tidligere matros i Sølvtrans Asgeir Fosnavåg og kaptein Frank Langø forklarte seg også fra vitneboksen.

Gruppesøksmålet omfatter rundt 70 personer over 55 år som er, har vært og også noen som ikke er medlemmer.

Sølvtrans avviser

Sølvtrans avviste på sin side at de har gjort noe lovstridig og hevdet at rederiets pensjonsordning alltid har oppfylt minstekravene i lov- og avtaleverket.

*OTP er forkortelse for Obligatorisk Tjenestepensjon

Oppdateringer

Aktuelt