Arbeids- og hviletid

Ingen seilende sjøfolk har åtte til fire-jobb. Det er bevist at turnus som inkluderer nattarbeid påvirker arbeidstakers helse på lang sikt. Skift og nattarbeid kan medføre økt risiko for hjerte- og karsykdom, diabetes og enkelte kreftformer.

De kortsiktige negative konsekvensene av skiftarbeid og lange arbeidstider er søvn- og døgnrytmeforstyrrelser, som kan gi fatigue og økt risiko for arbeidsulykker og andre uheldige hendelser.

Derfor er det ekstremt viktig at bestemmelsene og arbeidstid og hviletid er gode og ryddige og bemanningen tilstrekkelig.

Dette gjør NSOF

  • Vi bruker norske sjøfolks erfaringer til å påvirke nasjonale og internasjonale regler om arbeids- og hviletid for sjøfolk.
  • Vi jobber for at helse, arbeidsbelastning og arbeidsmiljø tas hensyn til i bemanningsfastsettelser.
  • Vi har tariffavtaler for ulike deler av skipsfarten med bestemmelser om arbeidstid og vakt- og skiftordninger.

Nyttig om arbeids- og hviletid

Hovedregelen i lovverket (Skipssikkerhetsloven og hviletidsforskriften) er at sjøfolk skal ha minst 10 timers hvile i en periode på 24 timer. Norsk regelverk er basert på standardene for hviletiden som er fastsatt i MLC- og STCW-konvensjonene. Det er åpnet for at det kan gjøres tilpasninger for f.eks. sjøfolk som går brovakt. Slike avtaler må gjøres i en bindende tariffavtaler. 

Kontaktpersoner HMS

Oppdateringer

Aktuelt