Vervetips

Hvis du vil få med deg en kollega inn i NSOF bør du begynne med å tenke gjennom hvilke medlemsgoder som er viktig for deg selv og din arbeidsplass. Så finner du ut hva som er viktig for den du vil verve.

Hva er viktig for deg?

Tenk gjennom hvilket utbytte DU og dine kolleger om bord har av å være medlem i Norsk Sjøoffisersforbund.

 • Har dere tillitsvalgte som forhandler for dere lokalt og tar opp viktige saker sak med arbeidsgiveren?
 • Har du fått hjelp i en sak fra NSOFs rådgivere?
 • Er det dagsaktuelle saker på din arbeidsplass du vet at NSOF eller den tillitsvalgte jobber med?
 • Tenk på saker knyttet til avløsning, bemanning, sikkerhet, lønn, ansiennitet, lokale forhandlinger, fritid, permisjon eller andre goder og ordninger
 • Er det endringer på gang lokalt hos deg som kan gjøre det ekstra viktig å være organisert og stå samlet? Kan arbeidsplassen bli truet eller endret av f.eks. utflagging eller virksomhetsoverdragelse?
 • Har du deltatt på et gratis kurs eller en konferanse?
 • Har du spart penger på innboforsikring og andre forsikringer og medlemsfordeler?
 • Eller tenker du rett og slett på fagforeningsmedlemskap som en forsikring du ikke våger å være uten?

Hva er viktig for den du skal verve?

Vurder hvilke argumenter du tror vil slå an hos den du skal verve. Slå av en prat og bli litt kjent med vedkommende først

 • Er personen bekymret for framtiden for unge sjøfolk?
 • Opptatt av forbedringer i forholdene om bord?
 • Har vedkommende sterke meninger om lønn og forhandlinger? Lyst til å være med å bestemme hva som skal kreves i lønnsforhandlingene?
 • Er hun eller han opptatt av digitalisering, teknologi og hvordan dette skal gi nye muligheter for sjøfolk?
 • Hvor viktig er familievennlige seilingsordninger, likestilling og velferdstiltak om bord?
 • Er pensjon viktig?
 • Hvor viktig er rabatter, forsikringer og økonomiske medlemsfordeler?

Oppdateringer

Aktuelt