Gode grunner til å være NSOF-medlem

Å være medlem er et personlig valg. Hva du har igjen i trygghet og fordeler er avgjørende. Men medlemskap handler også om solidaritet og fellesskap. Når du og dine kolleger står sammen i NSOF, står dere sterkere.

1. NSOF - bare for deg som har maritim kompetanse

NSOF jobber eksklusivt for deg som har eller har hatt maritimt sertifikat og jobber i maritim næring. Fra skyssbåt til brønnbåt, ferge og PSV; NSOF kjenner alle deler av norsk skipsfart og er med deg uansett hvor karrieren tar deg. 

2. God lønn og en god tariffavtale

I tariffoppgjørene sikrer NSOF medlemmenes andel av verdiskapningen, jevn fordeling av godene og sosiale forbedringer. Den verdiskapningen sjøfolkene bidrar til i rederiene, skal gjenspeiles i deres lønn og øvrige betingelser. Alle skal være garantert en anstendig lønn og kjøpekraft, uavhengig av markedssituasjon og rederiets økonomi.

3. Trygghet i arbeidsforholdet og gode ordninger

Arbeidstidsordninger, sykelønn, pensjonsrettigheter og lisenstapsordninger som sjøfolk tar for gitt i dag, er kjempet frem av fagforeningene. I dag står kampen blant annet om likestilling og en familievennlig hverdag til sjøs. 

4. Tillitsvalgt som representerer deg

Som NSOF-medlem er du representert av en tillitsvalgt du selv er med å velge. Og NSOF har en hovedavtale som forplikter rederiet til å involvere din tillitsvalgte i alle viktige endringer og saker. Hvis det ennå ikke er tillitsvalgt i ditt rederi, får dere hjelp til å kjøre valg og komme i gang.

5. Hjelp av advokat og spesialister på sjøfolk

NSOF-medlemmer kan når som helst ta direkte kontakt med rådgivere og jurister for råd og hjelp. Du får fri advokat hvis du blir så uriktig behandlet at NSOF mener saken bør gå til retten. Sammen med Sjømannsforbundet og Maskinistforbundet har vi til sammen over 20 advokater og rådgivere som er eksperter på avtaler og regelverk for sjøfolk. 

6. Forsikringer, fordeler og goder for privatlivet

Du få lavere forsikringsregning fordi du ikke trenger å kjøpe din egen innboforsikring når du er medlem. Og du kan spare tusener ved å bruke frivillige forsikringsrabatter og LOfavør- fordeler.

7. Den reelle kostnaden er lav

Alle betaler den samme, faste månedskontingenten. Det er ingen tilleggsregninger, lokale trekk eller overraskelser. I NSOF skal flest mulig forsikringer og tillegg være valgfrie.

Du kan trekke fra kontingenten på skatten, og bruker du fordelene godt kan du spare mer enn du betaler.

8. Gratis kurs og kompetanse

NSOFs kurs og konferanser er alltid gratis for medlemmer. Ofte dekker vi også reise og opphold. Sjøoffiserskonferansen er årets happening – kom og hør, lær og treff gamle og nye kolleger.

9. Alle har like mye innflytelse

I NSOF er det medlemmene direkte som velger hvem som skal sitte i styret og bestemme. 

Alle kan møte på landsmøtet og få sine forslag behandlet av forbundets øverste myndighet. Det er ingen delegater eller nivåer i organisasjonen – alle har like mye å si.

10. Politisk påvirkning som trygger arbeidsplasser og arbeidsmiljø

Når du er medlem av NSOF støtter du opp om jobben forbundet gjør med å sikre norske arbeidsplasser til sjøs. 

Oppdateringer

Aktuelt