Medlemsrabatt i Tryg

Tryg tilbyd deg som er medlem gunstige priser på individuelle skadeforsikringer. Gjennom ditt medlemskap får du inntil 27 % rabatt.

Tryg tilbyr deg som er medlem gunstige priser på individuelle skadeforsikringer. Gjennom ditt medlemskap får du inntil 27 % rabatt!

Med individuelle skadeforsikringer menes forsikringer som ikke er kollektive: f.eks. hus-, hytte-, bil-, båt-, eller andre tingforsikringer. Disse forsikringene kjøpes direkte hos Tryg. 

Ta kontakt med forsikringskontoret, så setter vi deg i kontakt med en rådgiver i Tryg. Forsikringene du kjøper i Tryg blir fakturert direkte fra dem.

Kontakt oss om forsikringer

Rådgiverene i Sjøoffiserenes forsikringskontor hjelper deg også med forsikringer gjennom Tryg.

Mer om medlemsfordelene

Sett deg godt inn i hva som er inkludert i medlemskapet og hvilke fordeler du kan velge å bruke. Da har du mye mer igjen for å være medlem.

Oppdateringer

Aktuelt