Skip to the content

Personvern og medlemskap

Medlemskapserklæring ved innmelding og endring av medlemskap i Norsk Sjøoffisersforbund

Ved å melde deg inn og å stå som medlem av i Norsk Sjøoffisersforbund, forplikter du deg til overholde forbundets vedtekter, som regulerer de rettigheter og plikter du har som medlem. Du er kjent med og kostnadene (kontingenten) knyttet til medlemskapet, og aksepterer dine betalingsforpliktelser. 

Du forplikter deg videre til å ikke ta plassen etter en kollega som har mistet denne fordi vedkommende overholdt forbundet bestemmelser. Medlemskap forutsetter at du har gjort deg kjent med forbundets vedtekter, og er innforstått med blant annet

  • Utmeldelse må skje skriftlig. Utmeldelsen har først virkning fra utgangen av den kalendermåned utmeldelsen blir mottatt ved kontoret. (Vedtektenes §4)
  • Utmeldelse godtas aldri under en konflikt eller aksjon.
  • Et medlem kan ekskluderes hvis det har opptrådt slik at det ikke bør være medlem av forbundet (§5).
  • Kontingent som aktivt medlem betales inntil man skriftlig har underrettet kontoret og dokumentert at man ikke lenger er yrkesaktiv (§6)
  • Man kan strykes som medlem dersom man på 6 måneder ikke betaler kontingent til tross for oppfordring. (§6)
  • Ethvert medlem må delta i de konflikter/aksjoner som blir bestemt av forbundets styre.

Personvernerklæring

PERSONVERNERKLÆRING for Norsk Sjøoffisersforbund (NSOF) og tilknyttede digitale publikasjoner og tjenester.
Sist oppdatert [18.05.19]

NSOF er opptatt av å beskytte og respektere ditt personvern. Vi behandler personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven og den til enhver tid gjeldende lovgivning.


Ved å være medlem i NSOF samtykker du til vår behandling av personopplysninger i samsvar med denne personvernerklæringen og innen de rammer som følger av gjeldende lovgiving.

1 BEHANDLINGSANSVARLIG
NSOF er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med ditt medlemskap hos NSOF.

2 PERSONOPPLYSNINGER
NSOF behandler de personopplysningene du oppgir når du registrerer deg hos oss og opplysninger som du på annen måte frivillig gir fra deg, for eksempel når du oppretter en brukerprofil, oppgir opplysninger om navn, adresse, e-postadresse, mobilnummer, alder, jobb, utdannelse, kurs – for eksempel gjennom samtaler og epost med medlemsservice eller rådgiverkorps.
NSOF henter i noen tilfeller opplysninger om deg fra tredjeparter. Det kan være opplysninger fra din arbeidsgiver knyttet til betaling av kontingent, eller opplysninger fra andre arbeidstakerorganisasjoner. Det kan være opplysninger fra offentlige registre, for eksempel adresseoppslag eller fra sosiale medier.
Merk at du ved å bruke sjooff.no godtar vår bruk av informasjonskapsler (cookies).

3 VÅR BRUK AV PERSONOPPLYSNINGER
Vi bruker personopplysninger du har oppgitt for å kunne gi deg de tjenestene du har registrert deg for, og de forsikringer som følger av medlemsforholdet, og for å kunne kommunisere med deg om disse. Vi henter også informasjon fra tredjeparter. Alt for å kunne gi deg best mulig service og hjelp som fagforeningsmedlem.
Vi bruker personopplysninger til å gi deg informasjon, bistand og rådgivning. Vår bruk av personopplysninger om deg vil aldri strekke seg lenger enn hva som er nødvendig og saklig begrunnet.
Ved innmelding samtykker du til å motta elektronisk kommunikasjon, og vi kan da sende deg henvendelser basert på samtykket du har gitt. Vi kan sende deg for eksempel e-post og SMS, i samsvar med gjeldende lovgivning, inntil du selv gir beskjed om at slik kommunikasjon ikke ønskes.

4 UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER
Personopplysninger vi har om deg kan bli gjort tilgjengelig for leverandører av medlemskapstjenester (LOfavør/Sparebank1, Sjøoffiserenes forsikringskontor) når dette er nødvendig for å gi deg det medlemskapstilbudet og de forsikringer du har krav på. Når NSOFs har eksterne samarbeidspartnere i tilknytning til f.eks. medlemsundersøkelser og informasjonsinnhenting tilknyttet vårt faglige arbeid, kan kontaktinformasjon til medlemmer som ikke reserverer seg mot slik kommunikasjon bli gjort midlertidig tilgjengelig for tredjepart. Når vi gir tredjeparter tilgang til personopplysninger på denne måten, sikrer vi at disse tredjepartene overholder våre krav til behandling av personopplysninger og gjeldende lovgivning. Personopplysninger kan også utleveres dersom det foreligger lovhjemmel for dette eller vi blir pålagt dette av en domstol eller annen offentlig myndighet.

5 VÅR HÅNDTERING AV PERSONOPPLYSNINGER
Kun autorisert personell hos NSOF har tilgang til personopplysninger. Tilgangen til personopplysninger er sikret med adgangskontroll og passord. Vi benytter oss teknologisk for å hindre at uvedkommende kommer inn på våre systemer.
Vi har skriftlige rutiner for internkontroll og informasjonssikkerhet for å sikre og dokumentere at vår behandling av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldende lovgivning.
Dine personopplysninger vil kun bli lagret så lenge vi har saklig behov for dette i samsvar med denne personvernerklæringen og gjeldende lovgivning for øvrig. Når saklig behov ikke lenger foreligger, vil opplysningene bli slettet eller anonymisert.

Fordelsprogrammet LOfavør eies av LO og alle LO-forbundene, og driftes gjennom LOfavør AS. LOfavør er en del av medlemskapet ditt i Norsk Sjøoffisersforbund. Gjennom medlemskapet får du tilgang til både kollektive forsikringer og andre forsikringsordninger i fordelsprogrammet. LOfavør vil på vegne av LO og LO-forbundene sende deg informasjon om dine kollektive avtaler, individuelle fordeler og hvordan du kan ta i bruk fordelsprogrammet som medlem. 


6 DINE RETTIGHETER
Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysninger som er registrert om deg og kan kreve retting og sletting i samsvar med gjeldende lovgivning.

7 ENDRINGER AV DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN
NSOF kan revidere denne personvernerklæringen når behandlingen av personopplysninger endres eller når revisjon er nødvendig på grunn av endringer i gjeldende lovgivning.

8 HENVENDELSER
Hvis du vil ha mer informasjon om vår behandling av personopplysninger, kan du ta kontakt med oss på oslo@sjooff.no