Rodehavet

Risikosituasjonen i Rødehavet

NSOF følger situasjonen i Rødehavet tett etter kapring av det Bahamas-flaggede RoRo-fartøyet «Galaxy Leader». Det er avholdt møte med beredskapsavdelingen i Norges Rederiforbund. Sjøfartsdirektoratet opprettholder MARSEC-level 2 i området.

Publisert 23.11.2023
Trond L 2023

Trond Løfgren

Avdelingsleder

Les mer om kapringen her (E24)

I følge Marinetraffic befinner seg 10 norskflaggede skip i området og det er viktig for NSOF å ha tett dialog med relevante aktører på vegne av medlemmene, og vi ba derfor om dette møtet med beredskapsavdelingen og Norges Rederiforbunds ledelse.

Norges Rederiforbund har gått ut til sine medlemsrederier og opplyst om at trusselbildet for norskkontrollerte og norskeide fartøy i det store og hele er uendret og at søndagens aksjon hovedsaklig var ment å ramme israelske eierinteresser. Denne vurderingen deles også av andre nasjonale og internasjonale aktører som overvåker det maritime globale trusselbildet.

NSOF viser for øvrig til informasjon fra Sjøfartsdirektoratet hvor MARSEC-level 2 i området fortsatt opprettholdes. Les mer om dette her

NSOF vil i samarbeid med blant annet ITF, IFSMA og Norges Rederiforbund følge situasjonen tett og komme med nye opplysninger dersom det blir aktuelt.

Vi forventer at rederiene fortløpene holder sine mannskaper orientert om trusselbildet og tar nødvendige forholdsregler.

Beredkskapssekr1223

DISKUSJON OM RISIKO: NSOF, ved adm.dir Hans Sande og avdelingsleder Trond Løfgren, møtte 23. november ledelsen og beredskapsavdelingen til Norges Rederiforbund vedrørende situasjonen i Rødehavet etter kapring av det Bahamas-flaggede RoRo-fartøyet «Galaxy Leader». På bildet Løfgren og direktør i Beredskapsavdelingen, Audun Halvorsen.

Oppdateringer

Aktuelt